Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning 

Støtt forskning på demens

Vi kan løse demensgåten, men da trenger vi din hjelp.

Støtt her