Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning 

Demensaksjonen

Gi din støtte til den viktige demensforskningen!

KLIKK HER