Ulike typer demens

Demens med Lewy-legemer

Demens med Lewy-legemer skyldes proteinansamlinger i hjernen. Typiske symptomer er stivhet i armer og ben, treghet i bevegelsene, synshallusinasjoner og vrangforestillinger, for eksempel mistenksomhet.

Demens med Lewy-legemer og Alzheimers sykdom har mange likhetstrekk, men fordi det er forskjellige proteiner som rammer andre steder i hjernen enn det som er typisk ved Alzheimers sykdom, er det oftest oppfattet som en egen sykdom.

Årsaker til demens med Lewy-legemer

Man vet lite om hvorfor demens med Lewy-legemet oppstår. Det ser ut til å være tilfeldig, men gener kan spille noe rolle. Det kan dreie seg om mange ulike gener som hver gir et lite bidrag til sykdomsrisiko.

Symptomer og diagnose

Diagnosen stilles på bakgrunn av typiske symptomer som stivhet i armer og ben, treghet i bevegelsene, periodevise synshallusinasjoner og vrangforestillinger, som f.eks. mistenksomhet.

Hukommelsessvikt er også en del av symtombildet, men oftest på en annen måte enn ved Alzheimers sykdom. Det er også typisk at man tidlig i forløpet av sykdommen får sviktende evne til å planlegge, koordinere, regulere, iverksette og gjennomføre sammensatte mentale operasjoner, samt at orienteringsevnen påvirkes. Falltendens og svingende bevissthet kan forekomme. Symptomene kan ligne både på Alzheimers sykdom og på Parkinsons sykdom, og varierer ofte fra dag til dag, og i løpet av dagen. Drøyt 15 prosent av de som har demens får denne diagnosen. De fleste som får demens med Lewy-legemer er over 70 år.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15.

23 12 00 40 E-post

Uttalte hukommelsesproblemer, mestringssvikt  og språkproblemer er ikke alltid til stede tidlig i forløpet, men det kan bli mer framtredende etter hvert. Noe av det mest typiske ved demens med Levy-legemer er at symptomene varierer mye. Dette kan vise seg som akutte endringer i bevissthetsnivå og oppmerksomhet. En person med demens med Levy-legemer kan plutselig bli fjern, desorientert og døsig, slik at evnen til kommunikasjon påvirkes i betydelig grad. Det kan relativt plutselig gå over og vedkommende kan framstå som våken og kontaktbar igjen. De motoriske symptomene ligner på Parkinsons sykdom, med langsomme bevegelser,skjelvinger og stivhet i kroppen. Ofte oppleves urolig søvn. Illusjoner og synshallusinasjonene kan være et plagsomt symptom. Utfordringen for personen selv og de rundt, er ofte knyttet til disse symptomene. 

Behandling

Det finnes ikke medisiner som kan behandle eller kurere demens med lewylegeme. Medisiner mot Parkinson kan hjelpe på de typiske parkinson- symptomer. Noen har også nytte av medisiner som gis ved Alzheimers sykdom. Det er viktig å vite om at antipsykotiske medisiner kan øke parkinson-symptomene og også være direkte farlig for personer som har demens med Lewy-legemer.