Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler som er samlet inn fra våre givere til demensforskning og til hjerte- og karforskning.

Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer forskning på hjerte- og karsykdommer.  Du kan nå søke om midler til hjerte- og karforskning for 2018. Søknadsfristen er 1. september kl. 23:30.

Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek.

Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer forskning på demens. Demensforskningsprogrammet skal øke kunnskap om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra ExtraStiftelsen. Fristen for å søke via ExtraStiftelsener er 25. august. 

  1. Søk midler til helseprosjekter ExtraStiftelsen