Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler samlet inn fra våre givere, til demensforskning og til hjerte- og karforskning.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert Demensforskningsprogrammet, et forskningsprogram som skal øke kunnskapen om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens.

Du kan lese mer om dette her: Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek

Du kan også søke om driftsmidler til forskning og nettverksbygging innen demens.

Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer også forskning på hjerte- og karsykdommer. En større utlysning av forskningsmidler innen demens og hjerte- og karsykdommer offentliggjøres i mai/juni 2018.

Epost: forskning@nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra ExtraStiftelsen

Forskningssøknad gjennom Extrastiftelsen:

Frist for innsending av prosjektskisse: 16.april 2018.

Frist for innsending av full søknad. 14.mai 2018

Helseprosjekter:

 Vår frist for å søke om støtte til helseprosjekter via ExtraStiftelsen er: 23. februar  og 24.august 2018.

 For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek