Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

 For informasjon om vår forskningsinnsats på hjerte- og kar, se her.

Innen demensområdet har Nasjonalforeningen for folkehelsen etablert Demensforskningsprogrammet. Målet med dette er å øke kunnskapen om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens.

Våre utlysninger av forskningsmidler legges ut i Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek i god tid før søknadsfristen. Her vil du også finne oversikt over forskningsprosjektene vi allerede støtter.

En større utlysning av forskningsmidler innen demens og hjerte- og karsykdommer offentliggjøres i mai/juni 2018.

For spørsmål, kontakt oss på e-post: forskning@nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra ExtraStiftelsen

Forskningssøknad gjennom Extrastiftelsen:

Frist for innsending av prosjektskisse: 16.april 2018

Eventuell invitasjon til å skrive full søknad: 25.april 2018

Frist for innsending av full søknad: 21.mai 2018

Helseprosjekter:

 Vår frist for å søke om støtte til helseprosjekter via ExtraStiftelsen er: 23. februar  og 24.august 2018.

 For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek