Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler som er samlet inn fra våre givere til demensforskning og til hjerte- og karforskning.

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om forskningsstøtte fra ExtraStiftelsen. Fristen for å søke forskningsstøtte via ExtraStiftelsener er 27. april. Søk forskningsmidler fra ExtraStiftelsen her.

Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer forskning på hjerte- og karsykdommer.  Utlysningen av forskningsstøtte for 2018 vil være klar 1. juni 2017. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer forskning på demens. Demensforskningsprogrammet skal øke kunnskap om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens. 

Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek.

  1. Søk forskningsmidler fra ExtraStiftelsen