Forskning

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer. I 2017 mottar hele 65 prosjekter midler.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning, med over 950 millioner kroner til hjerte- og karforskningen.

I tillegg har Nasjonalforeningen for folkehelsen siden 2001  bidratt med over 80 millioner til demensforskningen. Alt, takket være bidrag fra våre givere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter også forskning innen tuberkulose, og formidler søknader om forskningsstøtte til ExtraStiftelsen.

Her kan du lese mer om våre prosjekter: Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek

Denne forskningen finansierer vi i 2017

Disse nye og kontinuerende prosjektene mottar midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til hjerte- og karforskning i 2017.

Nye stipendiater

Prosjektleder Stein Ørn, stipendiat Øyunn Kleiven, Den kliniske betydningen av Troponin I stigning etter en mosjonskonkurranse hos antatt friske individer, Stavanger Universitetssykehus

Prosjektleder Linn Beate Strand, ikke navngitt stipendiat, The influence of asthma on risk of acute myocardial infarction and atrial fibrillation, NTNU, Trondheim

Prosjektleder Kjetil W. Andressen, ikke navngitt stipendiat, New treatment strategies for diastolic heart failure, Universitetet i Oslo

Nye postdoktorer

Post. doc Mari E. Strand, Shedding of syndecan-4 in cardiac inflammation: from molecular mechanisms to clinical significance, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Post. doc John Munkhaugen, Bedre forebygging av koronarsykdom med kunnskapsbasert intervensjon og persontilpassede statiner, Drammen sykehus

Post. doc Emil Espe, Investigating the right side of the failing heart, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Post. doc Lise R. Moltzau, Natriuretiske peptider og mitokondriefunksjon i hjertet, Universitetet i Oslo

Driftsmidler på 200 000 kroner hver i 2017

Prosjektleder Finn Olav Levy, Nye behandlingsmål ved systolisk og diastolisk hjertesvikt, Universitetet i Oslo

Prosjektleder Lars Gullestad, Søvnapné ved atrieflimmer, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Prosjektleder Geir Christensen, Proteoglycans as active signalling mediators in heart failure with diastolic dysfunction, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Prosjektleder Kåre O Stensløkken, Mitochondrial debris exacerbates sterile inflammation after myocardial infarction, Universitetet i Oslo

Prosjektleder Anne Hafstad, The effect of anticancer treatment on myocardial metabolism and energetics, Universitetet i Tromsø

Prosjektleder Torill Berg, M-currents in hypertension, Universitetet i Oslo

Prosjektleder Sverre Holm, The DNA glycosylase Neil3 – a metabolic sensor in atherogenesis, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Prosjektleder Terje Larsen, Bioactive lipids and incretins – novel targets for preventing obesity-related cardiac pathology, Universitetet i Tromsø

Prosjektleder Elon D. Gullberg, Role of integrin alpha11 in cardiac fibrosis, Universitetet i Bergen

Prosjektleder Arne Yndestad, NAD+ - A central regulator of non-resolving inflammation in atherosclerosis, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Kontinuerende stipendiater

Veileder: Serena Tonstad, stipendiat: Anete Kaldal, Sekundær forebygging ved hjertesykdom - en randomisert intervensjonsstudie, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Seksjon for preventiv kardiologi.

Veileder: Sandip Kanse, stipendiat ikke ansatt, Identification of a novel pathway in atherosclerosis based on Factor seven activating protease (FSAP), Universitet Oslo, Institutt for medisinsk basalfag.

Veileder: Lars Thomassen, stipendiat: Andrej N. Khanevski, The Norwegian Sonothrombolysis in Acute Stroke Study - NOR-SASS, Haukeland Universitetssykehus, Nevrologisk avdeling.

Veileder: Eivind Berge, stipendiat: Melinda Roaldsen, Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial (TWIST), Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk medisin og Oslo universitetssykehus.

Veileder: Alessandro Cataliotti, stipendiat: Henriette Andersen, Novel guanylyl cyclase A agonists for the treatment of resistant hypertension, Universitet Oslo, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Veileder: Arne Yndestad, stipendiat: Negar Shahini, Complement and TLR inhibition in heart failure, Oslo Universitetssykehus HF, Institutt for Indremedisinsk forskning.

Veileder: Arnljot Tveit, stipendiat: Trygve Berge, Atrieflimmer og risiko for hjerneslag (ACE 1950), Vestre Viken HF, Bærum sykehus, Avdeling for medisinsk forskning.

Veileder: Cathrine Carlson, stipendiat: Sabrina Mathisen, Analysis of mechanical stress-sensors in heart, Universitetet i Oslo, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål.

Veileder: Ellen Aasum, stipendiat: Tina Myhre Pedersen, NOX2 and obesity-related cardiac inefficiency, Universitetet i Tromsø, IMB, Helsefakultetet, Kardiovaskulær forskningsgruppegruppe.

Veileder: Hassan Zare Khiabani, stipendiat: Gunn Marit Traaen, Søvnapné hos pasienter med hjertesvikt, Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Veileder: Helge Wiig, stipendiat: Tore Reikvam, The extracellular microenvironment and lymphatics in electrolyte and blood pressure regulation, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Veileder: Ivar Sjaastad, stipendiat: Ravinea Manotheepan, Targeting Cardiac RyR to Prevent Arrhythmias, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Veileder: Ivar Sjaastad, stipendiat: Henriette Marstein, Energy metabolism in chronic heart disease, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Veileder: Kari Nytrøen, stipendiat: Marianne Yardley, Effekt av trening etter hjertetransplantasjon, Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Veileder: Kristina Haugaa, stipendiat: Ida Leren, Plutselig død ved genetisk hjertesykdom, Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Veileder: Kurt Krobert, stipendiat: Maria-Victoire Cosson, Role of inhibitory G protein (Gi) in heart failure: potential target for treatment, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for farmakologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Veileder: Marius Trøseid, stipendiat: Cristiane Mayerhofer, Betydningen av tarmflora ved hjertesvikt, Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Veileder: Nils-Halvdan Morken, stipendiat: Aleksandra Pirnat, Female CVD; one pregnancy and preterm preeclampsia, Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Veileder: Otto Smiseth, stipendiat: John Aalen, Contractile Reserve in Dyssynchrony (CRID): A novel principle to identify candidates for cardiac res, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Hjerte- lunge og karklinikken.

Veileder: Serena Tonstad, stipendiat: Tine Sundfør, Kosthold, hjerte- og karsykdom og kroppsvekt: effekt av kostendringer hos høyrisikopasienter, Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Preventiv kardiologi, Ullevål.

Veileder: Soheil Naderi, stipendiat: Katrine Bjune, Ny strategi for behandling av hyperkolesterolemi, Oslo universitetssykehus HF, Enhet for hjertegenetikk, Ullevål.

Veileder: Tomas Stølen, stipendiat: Simona Salerno, Cellular and Structural Basis of Cardiac arrhythmi, NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Veileder: Øyvind Ellingsen, stipendiat: Shi Mingshu, Renergizing the failing heart, NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Kontinuerende postdoktorer

Post.doc Neoma Boardmann, Altered tolerance to acute stressors in the diabetic heart, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, Institutt for medisinsk biologi.

Tildelinger i Demensforskningsprogrammet

Disse prosjektene mottar midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til demensforskning i 2017.

Nye prosjekter

Forløp og risikofaktorer for demens, Prosjektleder Geir Selbæk, professor og forskningsleder ved Kompetansetjenesten for aldring og helse

Antocyaner: En ny metode for å forebygge demens? Prosjektleder Dag Årsland, professor King’s College, London

Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimer: Epigenetiske mekanismer og betydningen av søvn, Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor psykologisk institutt UiO

Veien til demens. En oppfølgelses studie av helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK-DEMENS), Prosjektleder Jan Erik Nordrehaug, professor UIB

Kontinuerende prosjekter

Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimer's sykdom, Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor psykologisk institutt UiO

Molekylære mekanismer ved delirium og demens; et nytt perspektiv på behandling og forebygging, Prosjektleder Farrukh Abbas Chaudry, professor ved Institutt for medisinske basalfag UiO

Demens og annen kognitiv svikt etter hjerneslag, Prosjektleder Ingvild Saltvedt, avdelingssjef ved St.Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin, NTNU

Identifsering av genetisk risiko for demens - fra gen oppdagelse til klinisk nytte, Prosjektleder Ole A. Andreassen, professor ved NORMENT, UiO

Myelin som et terapeutisk mål for Alzheimers sykdom, Johanne Egge Rinholm, postdoktor, Institutt for basalfag, UiO

Epigenetiske risikofaktorer for demens ved Lewylegeme-sykdom, Lasse Pihlstrøm, postdoktor, Institutt for klinisk medisin UiO

Betydningen av lavgradig inflammasjon hos pasienter med kognitiv svikt forårsaket av AD og slag, Anne-Brita Knapskog, postdoktor, Institutt for klinisk medisin UiO

Evaluering av hjernedegenerering, psykomotoriske og kognitive funksjoner hos MCI og AD pasienter, Susanna Castro-Chavira,postdoktor (HVOR?)

Extra-millioner til forskning

Disse prosjektene mottar i 2017 midler fra ExtraStiftelsen via Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Nye prosjekter

Sykling, alternativ til bil for foreldre, post.doc Helga Birgit Bjørnarå, Universitet i Agder. Veileder Elling Bere.

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet, PhD Dag-Helge Rønnevik, Universitet i Tromsø. Veileder Margrete Gaski.

Kognitiv svikt etter hjerneslag, NTNU. Veileder Hanne Ellekjær.

Reernæringssyndrom hos eldre, PhD Sissel Olsen, Diakonhjemmet sykehus. Veileder Asta Bye.

Aldring, demens og behov for omsorg, post. doc. Elzbieta Czapka, Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder Mette Sagbakken.

Kontinuerende prosjekter

Analyser av hjerneslag i VALUE-studien, PhD Maria Hollund Mehlum, Oslo universitetssykehus. Veileder Eivind Berge

Brukermedvirkning blant eldre med demens, PhD Ingebjørg Haugen, Diakonhjemmet Høgskole. Veileder Tor Slettebø

Preeklampsi og hjerte-kar sykelighet, PhD Hilde Kristin Refvik Riise, Universitetet i Bergen. Veileder Anne Kjersti Daltveit

Organiske miljøgifter og fedme, PhD Sasa Dusanov, Oslo universitetssykehus. Veileder Serena Tonstad

Overvekt og fysisk aktivitet hos barn, PhD Tonje Zahl, NTNU. Veileder Lars Wichstrøm

Risikofaktorer for hjerneslag, PhD Erik Prestgaard, Oslo universitetssykehus. Veileder Eivind Berge

Sekundærforebygging ved hjerte-kar sykdom, PhD Kari Peersen, Sykehuset i Vestfold. Veileder Jan Erik Otterstad

Gi en gave til forskningen vår