Forskning

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer. I 2018 mottar hele 60 prosjekter midler.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning, med over 970 millioner kroner til hjerte- og karforskningen.

I tillegg har Nasjonalforeningen for folkehelsen siden 2001  bidratt med over 80 millioner til demensforskningen. Alt, takket være bidrag fra våre givere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter også forskning innen tuberkulose, og formidler søknader om forskningsstøtte til ExtraStiftelsen.

Her kan du lese mer om våre prosjekter: Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek

Forskning på hjerte- og karsykdom

Disse nye og kontinuerende prosjektene mottar midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til hjerte- og karforskning i 2018.

Nye stipendiater

Prosjektleder Tom Eirik Mollnes, stipendiat Viktoriia ChabanDouble inhibition of complement and toll-like receptors in cardiac ischemia/reperfusion injury, Oslo Universitetssykehusm Rikshospitalet

Prosjektleder Kari Nytrøen, stipendiat Katrine RolidHigh-intensity interval training in de novo heart transplant recipients: a RCT, Oslo Universitetssykehusm Rikshospitalet

Prosjektleder Ida Gjervold Lunde, ikke navngitt stipendiat, Fibrosis in familial hypertrophic cardiomyopathy, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Prosjektleder Anja Bye, ikke navngitt stipendiat, Improving risk prediction for myocardial infarction by including new types of circulating biomarkers, NTNU Trondheim

Prosjektleder Helge Skulstad, stipendiat Ole Jakob SlettenDo heart failure patients with electrical dyssynchrony have reduced tolerance to elevated afterload, Oslo Universitetssykehusm Rikshospitalet

Nye postdoktorer

Post.doc Maria VistnesADAMTS4-inhibition as a novel anti-fibrotic therapy in heart failure, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Post.doc Jia LiSarcomeric contractile dyssynchrony: a novel mechanism of heart failure, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Driftsmidler i 2018

Prosjektleder Finn Olav Levy, Nye behandlingsmål ved systolisk og diastolisk hjertesvikt, Universitetet i Oslo

Prosjektleder Lars Gullestad, Jernmangel ved aortastenose og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Prosjektleder Geir ChristensenHeart Failure with Diastolic Dysfunction: Novel Therapeutic Targets, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Prosjektleder Kåre O Stensløkken, Regulated cell death after acute myocardial infarction, Universitetet i Oslo

Prosjektleder Torill Berg, Hypertensjon hos kvinner; nye aspekter og mulige behandlingsmetoder, Universitetet i Oslo

Prosjektleder Anne Hege AamodtAtrieflimmer ved kryptogene hjerneslag: den nordiske atrieflimmer- og hjerneslagstudien NOR-FIB, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Prosjektleder Soheil NaderiIdentification and characterization of novel strategies for treatment of hypercholesterolemia, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Prosjektleder Ingvar Jarle VaageThe mitochondrion - a Trojan horse in ischemia-reperfusion injury, Universitetet i i Oslo

Prosjektleder Morten HøydalTherapeutic targeting of the heart by microRNA-451a mimics, NTNU, Trondheim

Prosjektleder Alessandro CataliottiCardiorenal protective actions of a new natriuretic peptide in systolic and diastolic heart failure, Universitetet i Oslo 

Kontinuerende stipendiater

Prosjektleder Stein Ørn, stipendiat Øyunn KleivenDen kliniske betydningen av Troponin I stigning etter en mosjonskonkurranse hos antatt friske individer, Stavanger Universitetssykehus

Prosjektleder Linn Beate Strand,  stipendiat Aivaras CepelisThe influence of asthma on risk of acute myocardial infarction and atrial fibrillation, NTNU, Trondheim

Prosjektleder Kjetil W. Andressen, stipendiat Anette Jahnsen , New treatment strategies for diastolic heart failure, Universitetet i Oslo

Prosjektleder Serena Tonstad, stipendiat: Anete Kaldal, Sekundær forebygging ved hjertesykdom - en randomisert intervensjonsstudie, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Seksjon for preventiv kardiologi.

Prosjektleder Sandip Kanse, stipendiat Kristina Byskov, Identification of a novel pathway in atherosclerosis based on Factor seven activating protease (FSAP), Universitet Oslo, Institutt for medisinsk basalfag.

Prosjektleder Lars Thomassen, stipendiat: Andrej N. Khanevski, The Norwegian Sonothrombolysis in Acute Stroke Study - NOR-SASS, Haukeland Universitetssykehus, Nevrologisk avdeling.

Prosjektleder Eivind Berge, stipendiat: Melinda Roaldsen, Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial (TWIST), Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk medisin og Oslo universitetssykehus.

Prosjektleder Cathrine Carlson, stipendiat: Sabrina Mathisen, Analysis of mechanical stress-sensors in heart, Universitetet i Oslo, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål.

Prosjektleder Hassan Zare Khiabani, stipendiat: Gunn Marit Traaen, Søvnapné hos pasienter med hjertesvikt, Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Prosjektleder Helge Wiig, stipendiat: Tore Reikvam, The extracellular microenvironment and lymphatics in electrolyte and blood pressure regulation, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Prosjektleder Ivar Sjaastad, stipendiat: Henriette Marstein, Energy metabolism in chronic heart disease, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Prosjektleder Kurt Krobert, stipendiat: Maria-Victoire Cosson, Role of inhibitory G protein (Gi) in heart failure: potential target for treatment, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for farmakologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Prosjektleder Marius Trøseid, stipendiat: Cristiane Mayerhofer, Betydningen av tarmflora ved hjertesvikt, Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Kontinuerende postdoktorer

Post. doc Mari E. StrandShedding of syndecan-4 in cardiac inflammation: from molecular mechanisms to clinical significance, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Post. doc John MunkhaugenBedre forebygging av koronarsykdom med kunnskapsbasert intervensjon og persontilpassede statiner, Drammen sykehus

Post. doc Emil EspeInvestigating the right side of the failing heart, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Post. doc Lise R. MoltzauNatriuretiske peptider og mitokondriefunksjon i hjertet, Universitetet i Oslo

Post.doc Neoma Boardmann, Altered tolerance to acute stressors in the diabetic heart, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, Institutt for medisinsk biologi.

Tildelinger i Demensforskningsprogrammet

Disse prosjektene mottar midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til demensforskning i 2018.

Forløp og risikofaktorer for demens, Prosjektleder Geir Selbæk, professor og forskningsleder ved Kompetansetjenesten for aldring og helse

Antocyaner: En ny metode for å forebygge demens? Prosjektleder Dag Årsland, professor Stavanger Universitetssykehus

Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimer: Epigenetiske mekanismer og betydningen av søvn, Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor psykologisk institutt UiO

Veien til demens. En oppfølgelses studie av helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK-DEMENS), Prosjektleder Jan Erik Nordrehaug, professor UIB

Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimer's sykdom, Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor psykologisk institutt UiO

Molekylære mekanismer ved delirium og demens; et nytt perspektiv på behandling og forebygging, Prosjektleder Farrukh Abbas Chaudry, professor ved Institutt for medisinske basalfag UiO

Demens og annen kognitiv svikt etter hjerneslag, Prosjektleder Ingvild Saltvedt, avdelingssjef ved St.Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin, NTNU

Identifsering av genetisk risiko for demens - fra gen oppdagelse til klinisk nytte, Prosjektleder Ole A. Andreassen, professor ved NORMENT, UiO

Myelin som et terapeutisk mål for Alzheimers sykdom, Johanne Egge Rinholm, postdoktor, Institutt for basalfag, UiO

Epigenetiske risikofaktorer for demens ved Lewylegeme-sykdom, Lasse Pihlstrøm, postdoktor, Institutt for klinisk medisin UiO

Betydningen av lavgradig inflammasjon hos pasienter med kognitiv svikt forårsaket av AD og slag, Anne-Brita Knapskog, postdoktor, Institutt for klinisk medisin UiO

Evaluering av hjernedegenerering, psykomotoriske og kognitive funksjoner hos MCI og AD pasienter, Susanna Castro-Chavira,postdoktor, Universitetet i Tromsø

Midler til turberkuloseforskning 

Disse prosjektene mottar midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på tuberkulose i 2018.

Tuberkulose blant innvandrere i Norge, post.doc Brita Askeland 

Tuberkulose klynge studie i Etiopia, post.doc Brita Askeland Winje

Extra-midler til forskning

Disse prosjektene mottar i 2018 midler fra ExtraStiftelsen via Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Nye prosjekter

Trening med hjertetransplantasjon, PhD Muzammil Rafique, OUS. Veileder Ketil Lunde

Sekundærprevensjon ved koronarsykdom, post.doc. Elise Sverre, Vestre Viken, Drammen Sykehus. Veileder John Munkhaugen.

Birkebeiner II studien, PhD Eivind Sørensen, Vestre Viken, Bærum Sykehus. Veileder Marit Aarønæs.

Læring og mestring ved demens, PhD Martine Kajander, Stavanger universitetssykehus, SESAM. Veileder Ingelin Testad.

Kontinuerende prosjekter

Sykling, alternativ til bil for foreldre, post.doc Helga Birgit Bjørnarå, Universitet i Agder. Veileder Elling Bere.

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidetPhD Dag-Helge Rønnevik, Universitet i Tromsø. Veileder Anders Grimsmo.

Kognitiv svikt etter hjerneslag, PhD Mari Gynnild, NTNU. Veileder Hanne Ellekjær.

Reernæringssyndrom hos eldre, PhD Sissel Olsen, Diakonhjemmet sykehus. Veileder Asta Bye.

Aldring, demens og behov for omsorg, post. doc. Elzbieta Czapka, Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder Mette Sagbakken.

Risikofaktorer for hjerneslag, PhD Erik Prestgaard, Oslo universitetssykehus. Veileder Eivind Berge

Sekundærforebygging ved hjerte-kar sykdom, PhD Kari Peersen, Sykehuset i Vestfold. Veileder Jan Erik Otterstad

Gi en gave til forskningen vår