Medlemsnett

Demensaksjonen 2018

Bli med og gjør en innsats i Demensaksjonen!

I 2018 finner Demensaksjon sted mellom 17-23. september.

Under Demensaksjonen samler lokallagene inn midler til forskning for å kunne løse demensgåten. I tillegg brukes noen av pengene til lokale tiltak for å bedre livet til syke og pårørende.

Aksjonen finner sted samme uke som den internasjonale Alzheimerdagen den 21. september.  I løpet av uken er det mange lag som arrangerer åpne møter, deler ut fylkets Demenspris og samler inn penger med forskjellige tiltak.

Start tidlig

En måte å samle inn penger til demensforskningen på, er å ha en bøsseinnsamling.  En bøsseinnsamling krever god, og tidlig,  planlegging. Bruk kjøreplanene og kryss av. Noe bør gjøres allerede før sommeren, som for eksempel om lokallaget vil ta i bruk bøssebærere fra skoler som har valgfaget Innsats for andre.

På disse sidene finner du gode råd og tips til gjennomføring av Demensaksjonen. Materiellet er fra 2017, men det viser litt av hva som vanligvis er i pakkene.

  1. 1. Planlegging

  2. 2. Hvordan rekruttere bøssebærere

  3. 3. Gjennomføring av bøsseaksjon

  4. 4. Presse og media

  5. 5. Takk for innsatsen!

  6. 6. Slik gjør vi det - tips og ideer

  7. Materiellbank