Medlemsnett

Demensaksjonen 2017

Bli med og gjør en innsats i Demensaksjonen!

I 2017 finner Demensaksjon sted mellom 18.-24. september.

Under Demensaksjonen samler lokallagene inn midler til forskning for å kunne løse demensgåten. I tillegg brukes noen av pengene til lokale tiltak for å bedre livet til syke og pårørende.

Aksjonen finner sted samme uke som den internasjonale Alzheimerdagen.  I løpet av uken er det mange lag som arrangerer åpne møter, deler ut fylkets Demenspris og samler inn penger med forskjellige tiltak.

Bestillingsskjema for Demensaksjonen 2017 (word)

Start tidlig

En måte å samle inn penger til demensforskningen på, er å ha en bøsseinnsamling.  En bøsseinnsamling krever god, og tidlig,  planlegging. Bruk kjøreplanene og kryss av. Noe bør gjøres allerede før sommeren, som for eksempel om lokallaget vil ta i bruk bøssebærere fra skoler som har valgfaget Innsats for andre.

På disse sidene finner du gode råd og tips til gjennomføring av Demensaksjonen 2017.

  1. 1. Planlegging

  2. 2. Hvordan rekruttere bøssebærere

  3. 3. Gjennomføring av bøsseaksjon

  4. 4. Presse og media

  5. 5. Takk for innsatsen!

  6. 6. Slik gjør vi det - tips og ideer

  7. Materiellbank