Demensaksjonen

1. Planlegging

Mange hevder at god planlegging er halve jobben.

Vi har laget noen forslag til kjøreplaner, som også kan fungere som sjekklister på hvordan dere kan gjennomføre bøsseinnsamlingen.

Inspirasjonsbrosjyre til lagene for Demensaksjonen 2017

Kjøreplan for en standard bøsseinnsamling

Kjøreplan for bøsseinnsamling i samarbeid med Innsats for andre.

Gå videre til 2. Rekruttere bøssebærere