Hjerteuka og hoppetaukonkurransen

Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke

Hver vår arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag aktiviteter og bøsseinnsamling.

Hjerteuka arrangeres med målsetting om å fremme folkehelse og forebygge hjerte- og karsykdom. I 2018 gjennomføres Hjerteuka 30. april - 6. mai.

Hjerteuka er en fin arena for å skape inkluderende aktiviteter lokalt, bidra til økt synlighet omkring lokallagenes arbeid, samt samle inn midler til forskning. 

Lokallagene har hjertemarsjer, stands, informasjonsmøter utdeling av gratis frukt og grønt, kolesterolmålinger, førstehjelpskurs, trimtiltak, skolefrokoster og bøsseinnsamlinger i løpet av denne uka.

Nedenfor finner du påmeldingsskjema for Hjerteuka 2018, frist for påmelding er 1.mars. Ta kontakt med Maren Odberg Palm, maren.palm@nasjonalforeningen.no for mer informasjon.  

Påmeldingsskjema for Hjerteuka 2018.