Nyheter for medlemmer

Tilskudd til deltakelse på kurs om demens

Tilskudd om støtte til kurs og konferanser om demens for medlemmer i Nasjonalforeningen videreføres også i 2017.

Personer med demens og pårørende oppfordres spesielt
til å søke.

Det gis kursstøtte på inntil 5 000 kroner pr. person pr. kurs.

Midlene kan gå til kursavgift, reise og opphold. Utgiftene må dokumenteres.

Søknadsskjema og mer informasjon.