Organisasjonsarbeid

Årskalender 2018

Januar

 • Lokallagssending fra hovedkontoret uke 3
 • Utsendelse av kontingentkrav medlemmer 13. januar
 • Samling daglig ledere fylkeskontor 17. - 18. januar
 • Kurs for nye likepersoner 26. -28. januar

Februar

 • Frist for å foreslå nye kandidater til Rådet for demens 1. februar
 • Utdeling Nasjonalforeningens forskningspriser 6. februar
 • Søknadsfrist for helseprosjekter ExtraStiftelsen 23. februar

Mars

 • Foreslått frist for kandidater fra lagene til fylkesvis demenspris (forslag sendes fylkeskontoret) 1. mars
 • Bestillingsfrist materiell Nasjonalforeningens hjerteuke 1. mars
 • Påmeldingsfrist for skoleklasser til hoppetaukonkurransen 9. mars
 • Lokallagssending fra hovedkontoret uke 11
 • Frist for innsending av stoff til medlemsbladet 12. mars
 • Søknadsfrist for lokale Tubfrim-midler (til aktiviteter for barn og unge) 15. mars
 • Søknadsfrist ExtraExpress vår 15. mars
 • Frist for avholdelse av årsmøter i helselag og demensforeninger 31. mars

April

 • Frist for innsending av valgkort for lokallag til fylkeskontor 1. april
 • Frist for avholdelse av årsmøter i fylkeslagene 30. april

Mai

 • Hopp for hjertet hoppetaukonkurranse 24. april -4. mai
 • Nasjonalforeningens hjerteuke 30. april -6. mai
 • Verdens aktivitetsdag 10. mai
 • Lokallagssending fra hovedkontoret uke 22
 • Premiering nasjonal vinner Hopp for hjertet 29. mai
 • Premiering fylkesvise vinnere Hopp for hjertet 30. mai-1. juni

Juni

 • Landsstyremøte 7. juni
 • Demenskonferanse 7. juni
 • Samling daglig ledere fylkeskontor 7. juni
 • Landsmøte 8.-10. juni
 • Frist for innsending av stoff til medlemsbladet 11. juni
 • Frist for oppgjør Nasjonalforeningens hjerteuke 13. juni
 • Frist for å melde demensprisvinnere fra fylkeslag til hovedkontor 15. juni

Juli

 • Frist for å søke momskompensasjon 1. juli

August

 • Lokallagssending fra hovedkontoret uke 33
 • Søknadsfrist helseprosjekter ExtraStiftelsen 24. august
 • Frist for bestilling av materiell til Demensaksjonen 24. august

September

 • Søknadsfrist ExtraExpress høst 15. september
 • Demensaksjonen 17.-23. september
 • Den internasjonale Alzheimerdagen, utdeling av demenspris 21. september
 • Frist for innsending av stoff til medlemsbladet 24. september
 • Verdens hjertedag 29. september

Oktober

 • Frist for oppgjør Demensaksjonen 2. oktober
 • Lokallagssending fra hovedkontoret uke 43

November

 • Samling daglig ledere fylkeskontor 14.-15. november
 • Samling for alle likepersoner 16. - 18. november
 • Landsstyremøte 22. -23. november

Desember

 • Frist for innsending av stoff til medlemsbladet 13. desember
 • Frist for å sende inn ferdigmelding av studietiltak 15. desember