Søk om midler

Søknadsskjema for momsrefusjon (mva) for 2016

Nasjonalforeningen for folkehelsen søker for regnskapsåret 2016 på vegne av lokallag og fylkeshelselag og trenger i den forbindelse tilbakerapporterte tall fra dere.

Fylkeslag/lokallag som har mindre enn 5 mill i totale driftskostnader - kreves ikke at årsregnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

NB husk at dere alle sender med regnskap sammen med søknaden. Vi har de siste årene hatt stikkprøvekontroller på en del av søknadene våre og ønsker i år en totalkontroll.

Vi gjør oppmerksom på at det er bevilget 1,2 mrd kroner til ordningen. Dette vil ikke være nok til alle som søker slik at vi må regne med at det vil bli en prosentvis avkortning på søknadsbeløpet.

Vi varslet i fjor at alle som skulle søke om refusjon av moms måtte være registrert i frivillighetsregisteret, men dette er det gjort unntak for også i år.

Vi anbefaler allikevel de av dere som ikke er registrert å gjøre det. Dere vil også kunne hente ut grasrotmidler gjennom Norsk Tipping. For mer informasjon gå inn på denne linken.

Erfaringsmessig mottar vi refusjonen mot slutten av 2016. Nasjonalforeningen for folkehelsen overfører deretter til lokal/fylkeslag.

Skjemaet må sendes oss innen 07 juli 2017

Har dere spørsmål ta kontakt med Bente Hagen på telefon 23120000 (sentralbord), dir nr 40445714. eller mail: bh@nasjonalforeningen.no

Skjema for momsrefusjon (excell)

Regler for å søke om momsrefusjon fra Lotteri og stiftelsestilsynet