Søk om midler

Tilskudd til pårørendeskole og samtalegrupper

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd til både pårørendeskoler og samtalegrupper, men oppfordres til samarbeid med frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til samtalegruppe.

Søknadene behandles fortløpende og har kort behandlingstid. Arrangører forplikter seg til å sende inn et enkelt rapporteringsskjema etter at tilbudene er gjennomført.

De som arrangerer får tilsendt gratis informasjons- og undervisningsmateriale.

Satsene er satt til:

  • Pårørendeskole i regi av én kommune kr 40 000
  • Interkommunal pårørendeskole kr 50 000
  • Samtalegruppe kr 10 000

Informasjon om tilskudd til pårørendeskole og samtalegrupper (pdf)

Søknadsskjema for tilskudd til pårørendeskole 2015 (pdf)

Søknadsskjema for tilskudd til samtalegruppe 2015 (pdf)

Rapportskjema for tilskudd til pårørendeskole (pdf)

Rapportskjema for tilskudd til samtalegruppe (pdf)

Samarbeidsavtale mellom offentlige og frivillige instanser (word)