Priser og heder

Kriterier for Hjerteforskningsprisen

Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteforskningspris skal være en stimulans til forskning innen hjerte- og karfeltet i Norge. Samtidig skal den motivere forskere til å satse innen hjerte- og karforskning. Hjerteforskningsprisen har også til hensikt å skape økt oppmerksomhet om hjerte- og karforskning blant befolkningen.

Hvem kan motta Hjerteforskningsprisen

Hjerteforskningsprisen vil bli gitt til en forsker eller forskningsgruppe i Norge som holder høye faglige mål. Prisen er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen. Det kan dreie seg om enkeltstående arbeider eller resultat av lang tids forskningsaktivitet.

Siden Hjerteforskningsprisen skal motivere til fortsatt forskning må kandidaten  fortsatt være aktiv innen hjerte- og karforskning. Tildelingen skjer uavhengig av om kandidaten mottar eller har mottatt forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen Det norske råd for hjerte- og karsykdommer. Medlemmer av Hjerte- og karrådet kan ikke motta prisen så lenge de innehar verv i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hjerteforskningsprisen består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad. Prisbeløpet må brukes til hjerte- og karforskning.

Forslag til kandidater skal innehold følgende dokumentasjon:

  • standardisert skjema på maks to sider
  • CV: maks 2 sider, med tre mest betydningsfulle resultater innen hjerte- og karforskning
  • 20 beste publikasjoner

Saksgang:

  • Hjerteprisen utlyses 1. juni hvert år og fristen for å fremme kandidater er 30. august
  • Forslag til kandidater kan fremmes av ansatte i høyskoler, helseforetak og universiteter, og sendes på standardisert skjema til Hjerte- og karrådet v. Øivind Kristensen, oikr@nasjonalforeningen.no
  • Vurderingen av kandidater er konfidensiell. Hjerte- og karrådet vedtar tildelingen på møte i november
  • Hjerteforskningsprisen deles ut årlig den første tirsdagen i februar under tilstelningen Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser.

Kriteriene er vedtatt av Nasjonalforeningen for folkehelsen Det norske råd for hjerte- og karsykdommer den 3. november 1998, oppdatert 12. november 2015, godkjent av sentralstyret 20. november 2015.

Mottakere av Hjerteprisen/Hjerteforskningsprisen

1999 Professorene Ole Sejerstad og Arnfinn Ilbekk
2000 Professor Ingvar Hjerman
2001 Professor Per Lund-Johansen
2002 Avdeling for medisinsk fysologi, Det medisinske fakultetet, UiT
2003 Professor John Kjekshus
2004 Overlege dr.med. Svein Simonsen og professor Odd Geiran
2005 Professor Harald Arnesen
2006 Seksjonsoverlege dr.med. Bent Indredavik
2007 Professor Ole Jørgen Ohm
2008 Professorene Liv Hatle og Bjørn Angelsen
2009 Professor dr.med. Hans Olav Myhre
2010 Professor dr.med. Otto Smiseth
2011 Professor dr.med. Geir Cristensen
2012 Professor dr. med Kirsti Ytrehus
2013 Professor dr. med Sverre Kjeldsen
2014 Professor dr. med Guro Valen
2015 Professor Terje Rolf Pedersen