Synliggjøring

Å sette opp en stand

En fin måte å synliggjøre laget, er å sette opp en stand. Her er noen gode råd å ta med seg.

Hvorfor skal dere ha en stand?

  • Synliggjøre hvem dere er
  • Spre informasjon om sakene
  • Samle inn penger
  • Rekruttere nye medlemmer

Hvem skal dere ha stand for?

Hjertemarsjen treffer et bredt publikum – små brosjyrer om forebygging er best, lokallagsbrosjyre og Hjertelinjekortene, pluss frukt, kanskje også drikke.
Demensaksjonen – stå der hvor folk er, bruk brosjyren 'Hva er demens?', lokallagsbrosjyre og demenslinjekortene.
Det er også fint å ha stand i forbindelse med åpne møter, her kan dere bruke hele serien av brosjyrer.

Hvor?

Der hvor folket er, der det er god plass og der det er lov til å stå.

Det er viktig at det er et sted hvor mange kommer, hvor de ikke har dårlig tid, og hvor dere ikke stenger for andre hvis folk stopper opp. Husk å be om tillatelse fra grunneier, evt politi når det gjelder offentlige plasser. I god tid!

Hva trenger dere?

  • Godt og stødig bord
  • De brosjyrene som passer – dvs ikke for mange
  • Lokallagsbrosjyre
  • Noe som drar – frukt, sunne vafler, kolesterol måling, sukkerquiz etc.
  • Vær – noe som holder ting nede når det blåser. Fare for regn – bruk parasoll hvis dere ikke har telt.

Tips til stand med sukkerquiz

Hvordan bemanner dere standen?

Minst tre personer til enhver tid – mange vil snakke, og jo flere dere er, jo tydligere blir dere.

Vær i bevegelse, dra folk inn. Ikke stå i flokk bak bordet.

En stille bøsse samler ikke penger - gå rundt med bøssen og vis den frem.

Synliggjøring – vis hvem dere er. Roll-up og banner, vester, lokallagsbrosjyrer er viktig.

Lykke til!