Til hovedinnhold

Kviss om næringsstoffa

Kva kallar vi dei tre energigjevande næringsstoffa som kroppen vår i hovudsak består av?

1 av 5