Til hovedinnhold

Sortere kjøkenoppgåver

I denne oppgåva skal du rangere dei ulike oppgåvene på kjøkenet etter kva slags rekkjefølgje dei bør gjerast i.

For å unngå bakteriespreiing på kjøkenet må vi ta nokre førehandsreglar. Du har til dømes lært at du ikkje skal skjere rått kjøt og grønsaker utan å vaske kniven først, og at restemat bør delast i mindre porsjonar før han setjast i kjøleskåpet. Bruk det du har lært til å finne rett rekkjefølgje i denne oppgåva.

Det som skal gjerast først skal på toppen og det som skal gjerast sist skal på botnen. 

  1. Leggje restar i ein boks i kjøleskåpet
  2. Skjere rått kjøt og steikje det
  3. Dele opp restar i mindre porsjonar
  4. Vaske fjøl og kniv
  5. Ete maten
  6. Skjere grønsaker

Du har sjekket rekkefølgen 1 gang.

Du har sjekket rekkefølgen ganger.

Prøv igjen!

Hurra, du fekk alt riktig!

Tilbake til Trygg mat nn