Aktuelt

Kurs for deg som har demens og din pårørende

Hvert år arrangeres kurs for familier med yngre personer med demens. Her deltar personer som har fått en demensdiagnose før fylte 65 år, sammen med en pårørende.

Gjennom forelesninger om demens, erfaringsutvekslinger i mindre grupper og sosialt samvær,  får deltagerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon.

Kursene  arrangeres flere steder i landet og holdes over fire dager, med overnattinger. Det er begrenset antall plasser, så her er det "først til mølla-prinsippet" som gjelder. Det tas også forbehold om antall påmeldte.

Deltakeravgiften er 1000 kroner per par. Reiseutgifter med billigste transportmiddel utover 1000 kroner per par dekkes gjennom en tilskuddsordning.

Oversikt over samlingene i 2017, samt påmelding.