Kontakt

Hovedkontor

Telefon: 23 12 00 00
Sentralbordet er åpent fra kl. 09.00 til 15.00, og i perioden 15. mai til 15. september fra kl. 09.00 til 14.30
E-post: post@nasjonalforeningen.no

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Postboks 7139 Majorstua 
0307 Oslo

Besøksadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36A
0258 Oslo

Åpningstider
Resepsjonen er åpen fra 08.00 til 15.00 og sentralbordet fra 09.00 til 15.00. I perioden 15. mai til 15. september er både resepsjonen og sentralbordet åpent fra 09.00 til 14.30.

Bestilling
For bestilling av brosjyrer eller varer, kontakt ekspedisjonen@nasjonalforeningen.no.

Organisasjonsnummer: 938 429 863

E-post-adresser og telefon til alle ansatte ved Nasjonalforeningens hovedkontor

 

Generalsekretær med stab

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær: lisbet.rugtvedt@nasjonalforeningen.no, 40 44 58 00
Jon-Richard Haugen, assisterende generalsekretær: jon.richard.haugen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 57

Fagavdelingen

Vibeke Johnsen, fagsjef: vibeke.johnsen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 41
Kari-Ann Baarlid, nestleder i fagavdelingen: kari-ann.baarlid@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 37

Silje Fimreite, fagkonsulent, fysisk aktivitet, Hopp for hjertet: silje.fimreite@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 82
Camilla Faarlund Øksenvåg, helsepolitisk rådgiver: camilla.oksenvag@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 31
Stine Nordhagen, fagkonsulent kosthold: stine.nordhagen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 33
Øivind Kristensen, fagkonsulent hjerte og kar.: oikr@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 93
Liv Anita Brekke, veileder demenslinjen: liv.anita.brekke@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 34
Vigdis Irene Ween, veileder demenslinjen: vigdis.ween@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 36
May-Hilde Garden, fagrådgiver - demens (permisjon): maga@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 42
Anne Rita Øksengård, forskningsleder, Dr.med: anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 39
Siri Hov Eggen, helsepolitisk rådgiver: sieg@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 46
Signe Revold, forskningsadministrativ rådgiver: signe.revold@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 49

Kommunikasjonsavdelingen

Randi Kiil, kommunikasjonssjef: randi.kiil@nasjonalforeningen.no, mobil 957 26 456
Jan-Erik Austad, grafisk formgiver: austad@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 61
Lene Haugerud, kommunikasjonsrådgiver: lene.haugerud@nasjonalforeningen.no, mobil 916 60 270
Ingrid Rise Fry, kommunikasjonsrådgiver: infy@nasjonalforeningen.no, mobil 976 82 251
Kari Andresen, kommunikasjonsrådgiver: kari.andresen@nasjonalforeningen.no, mobil 952 36 611
Ragnhild H. Aadland Høen, kommunikasjonsrådgiver: 
raho@nasjonalforeningen.no, mobil 988 504 88
Maria Nydal, kommunikasjonsrådgiver, permisjon til 1. mai 2017.

Markedsavdelingen

Jon Langballe, markedssjef: jon.langballe@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 65
Ann Kristin Wisløff Nilssen, seksjonleder: ann.nilssen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 43
Anne Melgaard, markedskonsulent: anne.melgaard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 66
Heidi B. Rande, markedskonsulent: heidi.rande@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 63
Mona Langbråten, markedskonsulent: mona.langbraten@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 62
Sissel Rygnestad Waagaard, kampanjeleder Demensaksjonen, sissel.waagaard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 64

Avdeling fylkeskontor

Ninna Gram, leder avdeling fylkeskontor: ninna.gram@nasjonalforeningen.no, 992 93 940.
Thale Waaler Eggen, nasjonal prosjektleder Aktivitetsvenn: thale.eggen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 48

Administrasjonsavdelingen

Bente Hagen, administrasjonssjef: bente.hagen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 14
Inger Thoresen, seksjonsleder - drift lotteri: inger.thoresen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 68
Astri Fritzen, medlemskonsulent: astri.fritzen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 79
Anders Abrahamsen, administrasjonskonsulent: anders. abrahamsen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 78
Anne Berit Holth, lønningskonsulent: anne.berit.holth@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 53
Ragnar Næss, konsulent: ragnar.ness@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 69
Lars Henrik Fostvedt, IT-ansvarlig: fostvedt@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 92
Katrine Ulsnes, seksjonsleder fellestjenester: katrine.ulsnes@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 22
Eli Lundby, resepsjon: eli.lundby@nasjonalforeningen.no
Ingar Soløst, vaktmester: ingar.solost@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 19