Om oss

Ledige stillinger

Vil du være med på å utvikle organisasjonen?

Til vårt fylkeskontor for Hedmark og Oppland, med kontorsted Hamar søkes Daglig leder.

Vi søker en initiativrik person med erfaring fra organisasjonsarbeid/frivillighet, prosjekt- og personalledelse.

Du vil ha ansvar for blant annet;

  • Daglig ledelse/drift av fylkeskontoret
  • Aktiv pådriver i forskjellige inntekts- og profileringstiltak og utvikling av frivillighet
  • Tilrettelegge for virksomheten i fylkene i samsvar med vedtatte planer
  • Motivere, skolere og veilede tillitsvalgte/frivillige
  • Koordinere arbeidet/være bindeledd mellom hovedkontoret, fylkes- og lokallagene.

Du må kunne arbeide selvstendig og målrettet, være strukturert og ha gode samarbeidsevner. Det legges vekt på evne til strategisk tenkning, evne til å motivere andre, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Daglig leder må regne med en del reisevirksomhet og må disponere bil. Ukurant arbeidstid må påregnes.

For nærmere informasjon, kontakt; seksjonssjef Ninna Gram tlf. 99 29 39 40 eller ass. generalsekretær Jon-Richard Haugen på tlf: 92 63 03 45.

Stillingene lønnes etter avtale samt godtgjøring med ekstra ferieuke. Pensjonsordning i SPK.

Søknadsfrist: Snarest og innen 14.08.2015

Søknad/CV kan sendes gjennom finn.no søkerhåndtering (logg inn med kode 61263189).