Hva skjer?

Demens - samtalegruppe i Asker

Er du pårørende til en hjemmeboende person med demens? Nye samtalegrupper starter 29. august på Holmen seniorsenter.
  • Hver deltager gis mulighet til å dele tanker og følelser i en vanskelig livssituasjon.
  • Med fokus på deg som pårørende.
  • Alle har taushetsplikt.
  • Gruppeleder er spesialsykepleier Inger E. Føyen.

Vi møtes siste tirsdag i måneden på Holmen seniorsenter, og datoer for høsten 2017 er:
29.08., 26.09., 31.10., 28.11. og 19.12. Alle dager kl. 12 - 14.

Tilbudet drives av Nasjonalforeningen Asker demensforening, og støttes med midler fra Aldring og Helse. Tilbudet er GRATIS.
Enkel servering.

For spørsmål og påmelding, ta kontakt på telefon eller e-post,
mobil 915 21 491 e-post: inger.foyen@gmail.com