Rogaland

Nasjonalforeningen Sandnes demensforening

Nasjonalforeningen Sandnes demensforening arbeider for å fremme best mulig livsvilkår for den som rammes av demens og deres pårørende, blant annet gjennom å holde temamøter og arrangere pårørendeskoler.

Vi jobber for at personer med demenssykdom:  

 • skal møtes med respekt 
 • skal få diagnose så tidlig som mulig 
 • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud 
 • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov 
 • og deres pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens
 • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap  

Vår og høst har vi to til tre informasjonsmøter med aktuelle tema om demens.

Siden 2006 har Sandnes demensforening arrangert "Pårørendeskole" for pårørende til personer med demens - i månedskiftet februar/mars. 

Styret i Nasjonalforeningen Sandnes demensforening består av:
Leder:      Siv Odberg,
telefon 90 60 64 38
Nestleder: Irene Killingland Eik, telefon 45 28 91 72
Kasserer:  Gudmund Engen, telefon 51 66 38 92
Sekretær:  Ingvar Austrått, telefon 90 17 24 64
Styremedlem: Åse M. Meling, telefon 93 84 03 73
Styremedlem: Karl Erland, telefon 95 21 24 38

Vil du vite mer om oss eller ønsker du å bli medlem i demensforeningen, ta kontakt med en i styret.

Pårørendeskolen 2017 ble avholdt over 5 kvelder med 15 deltakere. Deltakerne ga uttrykk for at kurset var nyttig og de var godt fornøyd med kurset.

Temaene var:

 • Tidlige symptomer, sykdomsutvikling og behandling.
 • Dagsentertilbud i Sandnes.
 • Erfaringer som pårørende
 • Hvordan arbeider demensteamet?
 • Tilrettelegging og hjelpemidler i hverdagen.
 • Det offentlige hjelpeapparatet.
 • Rettigheter og lover til personer med demens og deres pårørende.
 • Kommunikasjon

Neste kurs blir i februar/mars 2018. Mer informasjon om dette blir sendt ut i høst.

Demensforeningen deltar i den årlige Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Styret planlegger aktiviteter og et folkemøte om demens i forbindelse med Demensaksjonen i slutten av september.

Informasjon om demens
Sandnes demensforening har våren 2017 gjennomført 2 informasjonsmøter for frivillige på sykehjem i Sandnes. Tilsammen har ca. 50 frivillige deltatt. Tema for møtene har vært "Kommunikasjon med en person med demens" og "Min historie; Å leve med en demenssyk ektefelle". Arrangementene har vært svært vellykket med gode tilbakemeldinger. Flere møter planlegges til høsten.

Et mer demensvennlig samfunn
Sandnes demensforening har i samarbeid med Sandnes kommune signert en avtale om bidra til et mer demensvennlig samfunn. Målsettingen for kampanjen er at mennesker med demens skal kunne delta i samfunnet og ha et aktivt liv så lenge som mulig. Mennesker med demens kan få en enklere og mer aktiv hverdag, hvis alle er mer oppmerksomme, har litt mer kunnskap og kan bidra litt oftere med en hjelpende hånd. Kampanjen er laget av Nasjonalforeningen for folkehelsen og er ment å dekke service- og handelsnæringen som kommer i kontakt med personer med demens. Kurs har blitt gjennomført for Rogaland Taxi og planer foreligger for handelsbedrifter og andre.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!