Telemark

Nasjonalforeningen Oterholt helselag

Oterholt helselag er blant annet med på å drive Frivillighetssentralen i Bø, i samarbeid med kommunen, Bø helselag og andre frivillige organisasjoner

Vi deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

I tillegg har vi mange arrangementer og muligheter til kommunens innbyggere:

  • Rusleturer - hver mandag om sommeren
  • Basar
  • Temamøter med stand og informasjon
  • Grautfest for pensjonister
  • Egen folkesti

Oterholt helselag ble startet i 1922.

Kontaktperson, Leder Gro Tjønnås - tlf 905 56 606. Følg også med i lokalavisen.