Om Nasjonalforeningen

Nasjonalforeningen Det norske råd for hjerte- og karsykdommer

 • 1.amanuensis, ph.d. sykepleier Tone Merete Norekvål - leder
 • Professor dr.med. Bent Indredavik
 • Professor dr.med. Henrik Schirmer
 • Professor dr.med. Theis Tønnessen
 • Professor dr.med. Geir Christensen
 • Forsker dr.med. Charlotte Björk Ingul
 • Professor dr.med. Svend Aakhus
 • Professor dr.med. Kaare Bønaa
 • Professor dr. med. Lars Gullestad
 • Professor dr.philos. Ulrik Wisløff
 • Professor dr.med. Finn Olav Levy
 • Professor dr.philos. Ellen Aasum
 • 1. amanuensis ph.d. overlege Stein Ørn
 • Professor dr.med Truls Myrmel
 • Seksjonsoverlege dr.med. Hanne Bjørnstad
 • Professor dr.philos. Bente Halvorsen
 • Seksjonsoverlege dr.med. Irene Grundvold
 • Overlege dr.med. Jan Pål Loennechen
 • Professor dr.med. Alf-Inge Larsen