Nasjonalforeningen for folkehelsen

Støtt vårt arbeid

Din støtte går til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer.

med kroner
kroner
For å kunne sende deg giro, trenger vi navn og adresse:
Når du gir anonymt kan du ikke få skattefradrag for gaven.
Ønsker du å få skattefradrag?
Du kan få skattefradrag når du støtter oss. Vi melder inn beløpet til Skatteetaten.
Vil du ha skattekvittering på SMS og spare oss for porto
Betaling

Våre kontonummer

Du kan også støtte Nasjonalforeningen for folkehelsen ved å overføre et valgfritt beløp til en av våre kontoer:

Hjerteforskning
1644.08.46665
Demensforskning
1644.08.46673
Minnegave til hjerteforskning
8200.06.10662
Minnegave til demensforskning
8200.06.16903
  1. Minnegave

  2. Testamentere til forskning

  3. Gratulasjonsgave

  4. For bedrifter

  5. Hva går pengene til?

  6. Skattefradrag

  7. Min side

  8. Givergaranti