Støtt vårt arbeid

Testamentere til forskning

En testamentarisk gave til forskning er en gave til fremtidige generasjoner. Du etterlater deg en investering i livene til dem som kommer etter deg.

Testamentariske gaver er svært viktige for å kunne gi mennesker som rammes av hjerte- og karsykdom eller demens bedre og lengre liv. De gjør at vi kan forske fram ny behandling raskere. Du velger selv hvilken sak som står ditt hjerte nærmest.

Dersom du ønsker å støtte vårt arbeid med en testamentarisk gave hjelper vi deg kostnadsfritt med opprettelse av ditt testamente.Vi har solid erfaring med behandling av arvesaker og oppgjør av dødsbo. Vi er lojale og respekterer alle ønsker som fremsettes i testamentet. Under bobehandling sørger vi alltid for at alle utgifter blir betalt, sikrer gravstøtte og setter av fond til blomster og stell av graven i festetiden, hvis ikke annet er bestemt.

Gaven er fritatt for arveavgift og kommer derfor i sin helhet formålet til gode. Å sette opp et testamente er ikke vanskelig, men de strenge formkravene må være oppfylt. Et testamente må også bevitnes av to myndige personer.

Har du spørsmål om testamente, kan du ta kontakt med assisterende generalsekretær Jon-Richard Haugen.

Du kan bruke disse kontonummerene om du ønsker å sette opp det i ditt testamente:

  • Demensforskning konto 1644 08 46673
  • Hjerte- og karforskning konto 1644 08 46665

Her kan du lese om noen av forskningsprosjektene vi støtter på hjerte- og karsykdommer og demens.

Når du gir en gave til forskning i ditt testamente, så gir du en gave som vil bety mye for mange. Du etterlater deg varige spor ved at du bidrar til ny og bedre behandling for dem som rammes av sykdom. Du gir andre lengre og bedre liv.