Tilbud og aktiviteter

Aktivitetsvenn for personer med demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen etablerer tilbudet Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

Den frivillige aktivitetsvennen og personen som har demens vil gjøre aktiviteter sammen, som å gå tur, gå i teater eller på kino, spille spill, fiske, male, gjøre hagearbeid, eller bare møtes for en kopp kaffe og en liten prat.

Med en aktivitetsvenn får personer med demens muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer.

Gratis kurs og veiledning

Det er mange som ønsker å gjøre en frivillig innsats. Å være aktivitetsvenn for en med demens vil ivareta dette engasjementet på en direkte og meningsfull måte. Alle frivillige aktivitetsvenner vil få veiledning og kurs, slik at de har et godt innblikk i demens og hva sykdommen bringer med seg. 

Aktivitetsvenn finnes nå i alle fylker. Utviklingen skjer i samarbeid med våre lokallag, kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører. Nasjonalforeningen for folkehelsen etablerer Aktivitetsvenn med midler fra TV-aksjonen 2013. 

For mer informasjon om Aktivitetsvenn, send en e-post til aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no , eller kontakt oss på telefon 23 12 00 00. 

Ønsker du å etablere tilbudet i din kommune, eller sitter du i en arbeidsgruppe for Aktivitetsvenn? I den digitale verktøykassen finner du alt du trenger for å drifte Aktivitetsvenn; veileder for oppstart av Aktivitetsvenn, markedsføringsmateriell, kurspresentasjon og diverse skjemaer.

Sjekk ut verktøykassa