Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Min tanke er å være en god lytter for deg som trenger å få snakke om din situasjon som pårørende. Jeg er født i 1945 og har en mann som har demens og bor på sykehjem.

Kari Andrine Frønsdal
Hordaland / Bergen demensforening
959 98 988

Jeg har vært pårørende til min mor, som hadde en blandingsform av vaskulær demens og Alzheimer. Hun var 59 år da hun hadde de første symptomene, jeg var 23. Jeg har opplevd hvordan familien taklet situasjonen, både på godt og vondt, og deler gjerne mine erfaringer med andre som trenger råd. Jeg er i tillegg sykepleier og jobber daglig med personer med demens.

Liv Astrid Fylkesnes
Hordaland / Stord Fitjar demensforening
934 29 739

Min mor har en blandingsform av Alzheimer og vaskulær demens. Jeg har blant annet erfaring med hvordan familien har taklet denne sykdommen, samt møtet med hjelpeapparatet. Er også med i Stord/Fitjar demensforening, og leder en samtalegruppe i regi av denne.

Randi Mikkelson Miracco
Hordaland / Stord Fitjar demensforening
915 90 861