Blogg

Trening som medisin

Det er aldri for sent å begynne å trene.

Fysisk aktivitet bidrar til god helse, og beskytter mot en rekke sykdommer. Fysisk aktivitet er viktig hele livet, også hos de som allerede er rammet av sykdom. Det er aldri for sent å bli fysisk aktiv, og du kan fortsatt få med deg mange av de positive effektene en aktiv livsstil gir! Helsemyndighetene anbefaler 30 min aktivitet daglig, det betyr 23 ½ time til andre ting som du vil få større glede av om formen er god.

Reduserer dødeligheten

Det finnes masse spennende forskning om trening og dens positive effekter på helsa, vi ønsker å presentere noe av det for deg nå!

Det er gjennomført flere meta-analyser på effekt av trening. En meta-analyse er en sammenslåing av flere vitenskapelige forskningsarbeider, der resultatene blir sikrere ved at sannsynligheten for at man kommer til feil konklusjon minsker. Resultatene fra en slik meta-analyse på personer med etablert hjerte-karsykdom viste at trening kan redusere dødeligheten opp mot 20 %! Det er få medisiner som kan vise til tilsvarende resultater, og derfor bør fysisk aktivitet være et livsstilstiltak i tillegg til medisinsk behandling. I en annen meta-analyse har man vist at utholdenhetstrening reduserer funksjonsnedsettelse etter hjerneslag, sannsynligvis via bedret balanse og mobilitet. Det er derfor anbefalt at utholdenhetstrening og variert trening bør inngå i rehabiliteringen etter hjerneslag.

I en studie på pasienter med hjerneslag på Bærum Sykehus, fant M.Ursin og medarbeidere at de som spaserte mer en 30 min daglig før hjerneslaget fikk mindre funksjonsnedsettelse sammenlignet med de som ikke var fysisk aktive på 1 års kontrollen

Aldri for gammel til å trene

En måte å beregne hvor god fysisk form man er i er å måle kondisjonen ved maksimalt oksygenopptaket i blod. Kondisjon ser ut til å være et mål på den generelle helsetilstanden, og spesielt hjerte- og kar status. Etter fylte 30 år reduseres oksygenopptaket med opptil 10 % prosent per tiår. Det skyldes en rekke faktorer, deriblant redusert maksimal hjertefrekvens, nedsatt hjerteslagvolum, og redusert oksygendifferanse mellom arterielt og venøst blod. Effektene av kondisjonstrening på hjerte- karfunksjon er imidlertid den samme hos friske eldre som hos yngre, så det er aldri for sent å begynne! Flere studier har vist at kondisjonstrening kan øke maksimalt oksygenopptak opp mot 30 prosent, avhengig av hvor hardt du trener.

Beskytter mot demens?

Hvordan er det med trening og hjernen? Kan fysisk aktivitet gjøre oss smartere, eller beskytte mot hjernesvikt og demens? Studier har vist at tykkelsen på hjernebarken øker med fysisk aktivitet, men ingen meta-analyser har per i dag vist at fysisk aktivitet med sikkerhet bedrer kognisjonen/gjør oss smartere. Vi vet at trening beskytter mot utvikling av kognitiv svikt og demens. For tiden pågår det flere spennende studier der man sammenligner intensiv trening mot normal fysisk aktivitet hos personer med demens for å finne ut av hvilken effekt trening kan ha på sykdomsutviklingen.

Medisin uten bivirkninger

Hva er egentlig trening? Det er ikke lett å svare på, men det kan defineres som systematisk påvirkning av kroppen over tid, med sikte på endring av fysiske egenskaper. Da vi alle har et svært ulikt utgangspunkt, og det sannsynligvis er store individuelle forskjeller på hvordan kroppen responderer på trening, er det vanskelig å definere en dose – respons effekt av trening. Det gjør også at det er sprikende resultater på hvilken treningsform og intensitet som har størst nytte.

Uansett, ta utgangspunkt i der du er i dag. Alle vil ha nytte av fysisk aktivitet. Start med å gå en tur! Tenk deg en medisin som hjelper for nesten alt helt uten bivirkninger, uten resept og med tilleggseffekter som bedre humør og selvbilde.