Til hovedinnhold
Støtt oss

Demens

Korona og demens 

Koronaviruset har en rekke konsekvenser for personer med demens og deres pårørende, som følge av tiltakene som gjøres for å begrense smitten og skjerme utsatte grupper.

Situasjonen vi er i nå er vanskelig for alle, men ekstra vanskelig for de som har sykdommer som demens eller er pårørende. Det er mange som kontakter oss i Nasjonalforeningen for folkehelsen med spørsmål og bekymringer knyttet til demens og korona. 

Generelle råd  

Vårt viktigste råd er å følge helsemyndighetens råd og pålegg, som finnes på helsenorge.no og på regjeringens side om nasjonale tiltak.  

Råd fra Demenslinjen

  • Snakk med andre om situasjonen dere er i. Det kan hjelpe å snakke om det, enten med en nær venn, Demenslinjen eller en av våre likepersoner. Våre likepersoner er mennesker som selv har erfaring som pårørende. 
  • Si fra til andre om at du trenger hjelp og avlastning. Mange ønsker å stille opp og hjelpe, selv om hjelpen kanskje må gis i uvante former for å unngå smitte.  
  • Demens medfører at det kan være vanskelig å forstå og følge rådene om forebygging av smitte. Demenssyke har behov for ekstra tålmodighet og forståelse fra omgivelsene i den situasjonen vi er i nå.  
  • Vær i dialog med kommunen dere bor i. Det er viktig å be om hjelp dersom dere trenger helsehjelp som f.eks. hjemmesykepleien kan bidra til. 

Hovedrådet helsemyndighetene gir til alle for å unngå smitte, er å være hjemme dersom man har symptomer, vaske hendene ofte og å holde to meter avstand til andre.

En som har demens vil ofte ikke klare å følge disse rådene, og vil dermed heller ikke klare å beskytte seg selv, uten hjelp.  

Selv om situasjonen er spesiell nå gjelder fremdeles de vanlige rådene for kommunikasjon med personer med demens og hvordan pårørende kan ivareta seg selv

Personer med demens og risiko for koronasmitte 

Det er viktig å være klar over at personer med demenssykdom er særlig utsatt for koronasmitte, av flere grunner. For det første er det dessverre slik at demens svekker immunforsvaret, slik at man er mer sårbar for smitte. Dessuten er mange med demens eldre, over 65 år, og har andre sykdommer i tillegg. Det øker også sårbarheten deres. Det er lite kunnskap om dette, men det kan se ut som yngre personer med demens er mindre sårbare enn eldre.

Tjenester i hjemmet og sykehjem  

Det er ikke lenger nasjonal besøksstopp på sykehjem, og mange steder er dagaktivitetstilbud og andre tjenester i gang igjen. Likevel er det fremdeles svært viktig å ta nødvendige smitteverntiltak for å hindre smitte. Selv om mange eldre nå har fått vaksine, er det fremdeles viktig å være varsom med nærkontakt av hensyn til andre.

Statlige tiltak og sosial kontakt 

I tillegg til de særskilte begrensingene som er til for å skjerme sårbare demenspasienter mot smitte, får de generelle bestemmelsene for å hindre utbredelse av koronasmitte også konsekvenser for personer med demens og deres pårørende. 

Det er ulike råd for å skjerme eldre og egne regler for samvær, avhengig av om man er for eksempel i karantene eller isolasjon

Hverdagen har blitt mindre sosial for alle. Vårt råd til alle er å gjøre hva man kan for å holde kontakt med naboer, familie og venner, via telefon og sosiale medier. 

Hvor kan du få informasjon? 

I tillegg til Helsenorge.no, er det flere steder du kan få råd. Kommunenes nettsider kan gi informasjon om lokale forhold og kontaktinformasjon til ulike tjenester. 

Trenger du noen å snakke med, kan du ringe Demenslinjen eller noe av våre likepersoner, som selv har erfaring som pårørende. 

Informasjon om korona på andre språk

Du finner mer informasjon på ulike språk om korona hos Helsenorge.

Folkehelseinstituttet har brosjyrer og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk. 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har nedlastbar informasjonsbrosjyre og informasjonsfilmer om koronaviruset, som er bearbeidet og oversatt til somali, urdu, arabisk, vietnamesisk, bosnisk og polsk.

Se også filmer med informasjon på arabisk, somali og urdu om smittevern ved feiringer, sammenkomster og arrangementer under koronaviruspandemien. 

Smittevernråd på urdu

Smittevernråd på somali

Smittevernråd på arabisk

Hva gjør vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen? 

Vår oppgave er å være interesseorganisasjon for mennesker som har demens og deres pårørende. Vi følger situasjonen nøye og tar bekymringer opp med myndighetene. 

Vi vil fortsette å ha de svakestes interesser for øye og være pådrivere for at myndighetene skal ta i bruk alle gode muligheter i denne vanskelige situasjonen. Slik kan hverdagen bli så normal som overhode mulig for demenssyke og deres familier. I den forbindelse har vi fått laget en rapport, basert på spørreundersøkelse blant våre medlemmer om situasjonen med demens og korona.

I tillegg til å ringe oss på 23 12 00 40, kan du også sende e-post til demenslinjen@nasjonalforeningen.no