Til hovedinnhold
Støtt oss

Demens

Korona og demens 

Tiltakene som gjøres for å begrense smitten og skjerme utsatte grupper, kan få konsekvenser for personer med demens og deres pårørende.

Pandemien er nå inne i en ny fase der man ikke lenger anser viruset som like farlig. Vaksinene har vist seg å ha god effekt på å forhindre alvorlig sykdom, og fullvaksinering er derfor det viktigste tiltaket for å beskytte seg.

Les videre: Hva er demens?

Generelle råd

Vårt viktigste råd er å følge helsemyndighetens anbefalinger og pålegg, som finnes på helsenorge.no og på regjeringens side om nasjonale tiltak.

Hovedrådene helsemyndighetene gir til alle for å unngå smitte, er å være hjemme dersom man har symptomer, vaske hendene ofte og å holde god avstand til andre.

En som har demens vil ofte ikke klare å følge disse rådene, og vil dermed heller ikke klare å beskytte seg selv, uten hjelp.

Råd fra Demenslinjen

Snakk med andre om situasjonen dere er i. Det kan hjelpe å snakke om det, enten med en nær venn, Demenslinjen eller en av våre likepersoner. Våre likepersoner er mennesker som selv har erfaring som pårørende.

Si fra til andre om at du trenger hjelp og avlastning. Mange ønsker å stille opp og hjelpe, selv om hjelpen kanskje må gis i uvante former for å unngå smitte.

Demens medfører at det kan være vanskelig å forstå og følge rådene om forebygging av smitte. Demenssyke har behov for ekstra tålmodighet og forståelse fra omgivelsene i den situasjonen vi er i nå.

Vær i dialog med kommunen dere bor i. Det er viktig å be om hjelp dersom dere trenger helsehjelp som f.eks. hjemmesykepleien kan bidra til.

Selv om situasjonen er spesiell nå gjelder fremdeles de vanlige rådene for kommunikasjon med personer med demens og hvordan pårørende kan ivareta seg selv.

Personer med demens og risiko for koronasmitte

Demenssykdom kan svekke immunforsvaret, slik at man er mer sårbar for smitte. Dessuten er mange med demens eldre, over 65 år, og har andre sykdommer i tillegg. Det øker også sårbarheten deres. Fullvaksinering med koronavaksine viser seg å gi god beskyttelse for alvorlig sykdomsforløp.

Tjenester i hjemmet og sykehjem

Det er ikke lenger nasjonal besøksstopp på sykehjem, og mange steder er dagaktivitetstilbud og andre tjenester i gang igjen. Ta kontakt med kommunen dersom dere mangler informasjon vedrørende korona og tjenester. Skulle tjenester bli borte på grunn av korona, bør det erstattes med andre tiltak slik at blant annet aktivitet og sosialt fellesskap kan opprettholdes.

Hvor kan du få informasjon?

I tillegg til Helsenorge.no, er det flere steder du kan få råd. Kommunenes nettsider kan gi informasjon om lokale forhold og kontaktinformasjon til ulike tjenester.

Trenger du noen å snakke med, kan du ringe Demenslinjen eller noe av våre likepersoner, som selv har erfaring som pårørende.