Demensaksjonen 2018

Takk for formidabel innsats i Demensaksjonen i år!

Vi kan ikke få takket nok for innsatsen, og minner også om at innsamlingsresultatet skal innrapporteres. Jo raskere det blir levert, jo raskere kan vi offentliggjøre sluttresultatet. Dette blir spennende!

Skjema for oppgjør finner dere i punkt 10. Materiellbank.

Hjertelig takk for denne siste innsatsen med å bringe de innsamlede midlene helt i mål!