Demens kan ramme alle. Støtt forskningen nå

For hver krone du gir kommer forskerne nærmere en kur mot Alzheimer og annen demens.

Støtt forskningen med kroner

Når du gir på SMS vil du motta en melding. Du må svare JA for å bekrefte at du vil gi.

For hver krone du gir kommer forskerne nærmere en kur mot Alzheimer og demens!

Støtt forskningen med kr

Vi har sendt en SMS til deg. Ved å svare JA på meldingen bekrefter du betalingen.

Tusen takk for at du vil være med oss i kampen mot Alzheimer og demens.

For hver krone du gir kommer forskerne nærmere en kur mot Alzheimer og demens!

Støtt forskningen med kr

Tusen takk for din støtte

Tusen takk for at du vil være med oss i kampen mot Alzheimer og demens.

En vakker dag har vi glemt demens

Tenk om jeg ikke klarer å ta vare på henne alene