Forebygging

Tobakk og hjerte- og karsykdommer

Røyking øker ikke bare risikoen for å få hjerteinfarkt og hjerneslag, men også risikoen for å dø av hjertesykdom. Å stumpe røyken er derfor det beste du kan gjøre for helsen din.

Hvert år dør over 6 000 av røyking i Norge, blant annet som følge av hjerte- og karsykdommer.

Røykeslutt gir helsegevinst

Å stumpe røyken er det viktigste du kan gjøre for å få bedre helse, og det er aldri for sent å slutte. Å stumpe røyken vil alltid gi en positiv helseeffekt for både deg og dem rundt deg.

Effekter av røykeslutt

 • Bare 20 minutter etter din siste sigarett synker puls og blodtrykk til det normale.
 • Åtte timer senere er mengden surstoff i blodet normalisert.
 • Ett døgn uten røyking fører til at risikoen for hjerteinfarkt er lavere.
 • Etter to uker til tre måneder er lungekapasiteten økt med inntil 30 prosent.
 • Ett år uten røyking halverer risikoen for å dø av hjerteinfarkt.

Få råd fra fagfolk om hjerte- og karsykdommer

Hjertelinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Hjertelinjen er åpen mandag til fredag kl. 10-14.

23 12 00 50 E-post

Slutte å røyke

Å slutte å røyke er en vanskelig oppgave, men den gode nyheten er at tusenvis av personer bryter med avhengigheten, og stumper røyken for godt hver dag. De som har røkt, men som slutter når de er 30-50 år, vinner mellom seks og ti års levetid, samanlignet med dem som fortsetter å røyke. 

Her er ti tips for deg som ønsker å slutte å røyke

Når du har​​ bestemt deg for å slutte, bør du:

 1. set​​te en sluttdato
 2. gj​​øre om på røykevanene ​​​dine
 3. skrive ned hv​orfor du v​​il slutte
 4. legge en plan fo​​r røyks​uget
 5. sl​​utte helt
 6. spise rege​​lmessig
 7. holde motivasjo​​nen oppe, og søk støtte
 8. br​​uke hjelpetilbudene
 9. belønne d​​eg selv
 10. få hjelp - helt gratis!

Flere råd og  hjelp til røykeslutt er tilgjengelig på det nettbaserte sluttprogrammet www.slutta.no helt gratis, eller du kan laste ned appen Slutta.​

Større fare for hjerteinfarkt

Det er flere grunner til at røyking er skadelig for helsen. Blant annet fører det til hjerterytmeforstyrrelser, og en som røyker har generelt dobbelt så stor sjanse for å få angina pectorishjerteinfarkt og hjerneslag.

Å røyke noen få sigaretter daglig gir også økt risiko. Røykere utvikler hjertesykdom tidligere enn de som ikke røyker. I Norge røyker 13 prosent av voksne daglig, og i gjennomsnitt taper hver og en hele elleve leveår.  

Røyking påvirker blodplatene, slik at de blir mer klebrige og lettere klumper seg sammen, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. Blodet til en røyker har også nedsatt evne til å transportere oksygen. Har du angina pectoris og røyker, vil du oftere få brystsmerter.

Nikotin

Nikotin er et avhengighetsskapende stoff som finnes i sigaretter, snus og e-sigaretter. Nikotin øker pulsen og blodtrykket, noe som fører til økt påkjenning for hjertet.

Øker det dårlige kolesterolet

Røyking gir en ugunstig sammensetning av fettstoffer i blodet. Nivået av det sunne kolesterolet, HDL, synker, mens konsentrasjonen av det dårlige kolesterolet, LDL, øker. Resultatet er at fett lettere avleires på innsiden av blodårene, deriblant i hjertet og hjernen. Det øker risikoen for å utvikle hjerteinfarkt og hjerneslag. 

Røyker du, øker konsentrasjonen av hormonene adrenalin og noradrenalin. Da øker også risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, slik som atrieflimmer.

Snus

Snus er et tobakksprodukt som inneholder helseskadelige og avhengighetsskapende stoffer. Som andre tobakksprodukter inneholder snus nikotin. I tillegg inneholder snus også kreftfremkallende stoffer. Bruk av snus synes særlig å være knyttet til økt risiko for dødelighet av hjerteinfarkt og hjerneslag blant menn. Det er også holdepunkter for at bruk av snus øker risiko for høyt blodtrykk. Snusbruken i befolkningen øker, og økningen er størst i de yngste aldersgrupper.

Elektronisk sigarett (E-sigaretter)

Bruken av elektroniske sigaretter (e-sigaretter) har økt kraftig de siste årene. En elektronisk sigarett er som regel sylinderformet og inneholder en utskiftbar beholder med væske med eller uten nikotin. Kun e-sigaretter uten nikotin kan selges i Norge. Strøm levert av et lite batteri får denne væsken til å fordampe. Oppvarmet damp trekkes inn i munnen og ned i lungene, og spres i lufta omkring. Hvis væsken inneholder nikotin, tas det opp i blodomløpet. 

Nikotinholdige e-sigaretter tilfører nikotin i samme mengder som sigarettrøyking, og de samme skadelige virkningene fra nikotin kan derfor forventes. 

Forskningen tyder på at helserisikoen ved bruk av e-sigaretter er relativt liten, sammenlignet med sigarettrøyking. De langsiktige konsekvensene kjenner vi ikke ennå.

Mange bruker e-sigaretter først og fremst for å slutte å røyke, eller som erstatning for sigaretter. Flere brukere av e-sigaretter mener selv at disse har vært til stor hjelp for røykeslutt, men det er foreløpig ikke nok vitenskapelig dokumentasjon til å si med sikkerhet hvor effektivt e-sigaretter er som metode.