Forskning

Tror mange demenstilfeller kan unngås

Akutt forvirring er svært vanlig hos eldre som er innlagt på sykehus. Tidligere mente man tilstanden var ufarlig. Det tror norske forskere nå er feil.

Forskerne ønsker å studere hvordan delirium kan være begynnelsen på demensutvikling hos personer som er friske fra før, og hvorfor det å gjennomgå en forvirringstilstand kan føre til at demensen forverres hos dem som hadde demens på forhånd. Mens Chaudhry forsker mest på mekanismene i hjernen, forsker andre i gruppen på hvilken behandling som er best for pasientene.

– Før mente man at akutt forvirring alltid gikk over når pasienten var blitt frisk, men mye tyder på at dette ikke er tilfellet. Det sier Farrukh Abbas Chaudhry, professor ved Universitetet i Oslo og leder for en forskningsgruppe i Demensforskningsprogrammet.

Delir utbredt

Forskningsgruppen skal undersøke om det finnes en sammenheng mellom akutt forvirring og demens. Torgeir Bruun Wyller er geriater ved Oslo Universitetssykehus og nestleder i gruppen. Akutt forvirring, eller delirium som det også kalles, oppstår først og fremst hos eldre pasienter i forbindelse med brudd, infeksjoner og andre akutte sykdommer. Tilstanden kjennetegnes ved at pasienten i løpet av kort tid blir desorientert, med oppmerksomhetssvikt og redusert hukommelse. Noen blir urolige og vil vandre rundt omkring, andre blir sløve og vanskelige å oppnå kontakt med. Av pasienter over 75 år som innlegges akutt i sykehus, har rundt 20 prosent akutt forvirring.

Avgjørende med riktig behandling

Bedre kunnskap om årsakene kan føre til bedre behandling av akutt forvirring og dermed bedre forebygging av demens. Som geriater ved Oslo Universitetssykehus møter Torgeir Bruun Wyller daglig pasienter med akutt forvirring.

– Riktig medisinsk utredning og behandling er avgjørende, sammen med omsorgsfull pleie, smertelindring, rolige omgivelser og fokus på å forklare pasienten hva som skjer. Mer dokumentert kunnskap kan forhåpentligvis bidra til å forhindre at mennesker utvikler demens, sier Torgeir Bruun Wyller.

Intervjuet av: Kari Andresen