Forskning

God tarmflora beskytter hjertet

Hjertesvikt kan ha sammenheng med feil bakterieflora i tarmen. Både probiotika og antibiotika kan brukes i behandlingen, men hva er best? Det skal et Norsk-Brasiliansk samarbeid finne ut.

Stadig flere medisinske forskningsmiljøer er blitt oppmerksom på tarmens betydning for helsen, og befolkingen følger etter. Den populærvitenskapelige boken "Sjarmen med tarmen" (2014) er blitt en internasjonal bestselger og har også fått nordmenns øyne opp for en godt fungerende tarms betydning for den generelle helsen.

Forhindrer hjertesvikt

Hva er sammenhengen mellom hjertet og tarmen og hvordan kan behandling av tarmfloraen motvirke hjertesvikt? Det er utgangspunktet for et norsk-brasiliansk samarbeid ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Cristiane Caroline Mayerhofer er Nasjonalforeningen for folkehelsesens stipendiat og arbeider til daglig med prosjektet Effekt av antibiotika (Rifaximin) og probiotika (Saccharomyces Boulardii) på hjertefunksjon hos pasienter med hjertesvikt.

Les mer om hjertesvikt

– At tilstanden i tarmen har stor betydning ved fedme og diabetes er allerede veldokumentert, og det oppdages stadig nye sammenhenger. Blant annet ser vi at nedbrytningsprodukter fra tarmfloraen også henger sammen med symptomer og overlevelse ved hjertesvikt, forteller Mayerhofer.

Støtt viktig hjerte- og karforskning

Norge - Brasil

Det er universitetet i hennes hjemland Brasil som nå er blitt en samarbeidspartner i det norske prosjektet. I en pilotstudie har Mayerhofers brasilianske kolleger funnet at behandling med probiotikumet Saccharomyces Boulardii kan ha en gunstig effekt på symptomer ved hjertesvikt. Da Rikshospitalet ønsket å undersøkelse hvilken virkning et bestemt antibiotikum lokalt i tarmen har på hjertesviktpasienter, ble det like godt etablert et samarbeid.

Studien foregår i Norge og Brasil ved til sammen fire sykehus og vil vare i seks måneder for hver enkelt pasient. Det er professor og overlege Lars Gullestad ved Hjertemedisinsk avdeling som leder forskningsprosjektet, mens overlege ved infekjonsmedisinsk avdeling Marius Trøseid er hovedveileder.

Mayerhofer forteller at målsettingen med studien er å undersøke om behandling av tarmfloraen kan bedre hjertets funksjon hos pasienter med hjertesvikt.

Få råd fra fagfolk om hjerte- og karsykdommer

Hjertelinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Hjertelinjen er åpen mandag til fredag kl. 10-14.

23 12 00 50 E-post

Demper betennelse og bedrer hjertefunksjonen

– Vår hypotese er at bakteriesammensetningen i tarmen er endret hos pasienter med hjertesvikt, og at dette bidrar til en lavgradig betennelse og nedsatt hjertefunksjon, sier Mayerhofer. Forskerne mener en behandling av tarmen vil bedre hjertefunksjonen gjennom gjenopprettelse av en normal tarmflora.

Hun forteller at begge medikamenter som skal testes ut, hovedsakelig virker lokalt. De vil derfor bare påvirke sammensetningen av bakterier i tarmen, ikke ellers i kroppen.

– På den måten kan studien gi ny kunnskap om hvordan bakteriefloraen i tarmen påvirker hjertets funksjon og hvordan man kan påvirke disse prosessene ved å endre tarmfloraen. På lengre sikt kan studien åpne for nye behandlingsformer i denne pasientgruppen, sier Mayerhofer.

Tekst og foto: Kari Andresen