Forskning

- Hjerte- og hjernehelse henger sammen

Stipendiatene Håkon Ihle-Hansen og Trygve Berge ved Bærum sykehus ønsker å bidra til kunnskap om hvordan hjerte- og karsykdom og demens kan forebygges, slik at antall nye sykdomstilfeller reduseres. Med støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen er de nå godt i gang med «Akershus hjerte- undersøkelse 1950».

- Det er kanskje ikke så mange som tenker over det, men hjerte og hjerne utgjør en symbiose, sier Ihle-Hansen. Han forteller at det den senere tid har blitt påvist en sammenheng mellom risiko for hjerte- og karsykdom og utvikling av kognitiv svikt og demens.

- Med bakgrunn i dette ønsker vi mer kunnskap om hvordan hjerte- og karhelsen også påvirker den kognitive funksjonen vår, forklarer han.

Ønsker å forebygge demens

Dersom det ikke gjøres noe, mener de to forskerne at antallet tilfeller av demens kan komme til å dobles innen 2030.

- Da vil forekomsten av demens øke betydelig i takt med befolkningsveksten, høyere levealder og en stadig økende andel eldre i befolkningen, sier Berge. Stipendiatene er nå i ferd med å gjøre en grundig hjerte- og karundersøkelse av innbyggere født i 1950 i Akershus fylke.

- Akershus kan på flere måter sies å være som et Norge i miniatyr, og vi antar at befolkningen i stor grad er representativ for resten av landet. Deltakerne vil bli fulgt opp i mange år - kanskje helt til 2050, sier Berge.

- Ved å følge et helt årskull gjennom flere år, ønsker vi å finne fram til effektive tiltak som kan forebygge hjerte- og karsykdommer, og dermed også demens. Sykdomsprosessene i hjernen begynner flere år forut for symptomdebut. Ved å identifisere personer med økt risiko for utvikling av kognitiv svikt og begynnende demens-forandringer, kan det på sikt være mulig å forebygge, forsinke og kanskje forhindre sykdomsutviklingen, forteller Ihle-Hansen.

Les mer om hjerte- og karsykdommer

Som å vinne i Lotto

– Enkelte av deltakerne har uttalt at det å det å delta i denne studien nesten er som å vinne i Lotto. De fleste setter stor pris på å bli både grundig undersøkt og å kunne bidra til forskningen, sier Berge, som er imponert over hvor stor interesse det er for studien.

– Totalt vil nærmere 6000 innbyggere bli invitert til å delta på enten Bærum eller Akershus universitetssykehus. Foreløpig har cirka tre fjerdedeler av de forespurte takket ja, flere av dem etter å ha hørt at naboen eller en gammel klassekamerat skal være med. Hjerte- og karsykdommer er noe som folk flest har et forhold til, og mange av deltakerne synes det er betryggende med en hjerte-screening og helseundersøkelse, forteller Ihle-Hansen. Forskerne benytter seg også av ulike spørreskjemaer og hukommelsestester. De ønsker å kartlegge både den friske og syke delen av befolkningen.

Takknemlig for støtten

– Dette er spennende, og vi har et dyktig team med hjerne- og hjerteforskere med oss, som har troen på prosjektet, sier de to unge forskerne, som er takknemlige for den støtten de får fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Støtten gir oss trygghet og arbeidsro, slik at vi kan konsentrere oss om å være forskere. Det er flott å få anerkjennelse fra en såpass stor organisasjon, samtidig som fokuset vi har på hjerte og hjerne passer godt med det Nasjonalforeningen jobber med.

Støtt viktig hjerte- og karforskning