Søk forskningsmidler

Søk midler til helseprosjekter ExtraStiftelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler søknader om midler til helseprosjekter fra ExtraStiftelsen. Søknadsfrist er 23. februar 2018.

ExtraStiftelsen er en sentral aktør innen frivillighet og helse, og bidrar til å realisere helseprosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

ExtraStiftelsen Helseprosjekter fordeler overskuddet fra EXTRA-spillet til prosjekter fra ulike frivillige organisasjoner. ExtraStiftelsen mottar kun søknader via en samarbeidsorganisasjon, for eksempel Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det er mulig å søke om midler til både store og små tidsavgrensede prosjekter innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Nasjonalforeningen prioriterer å formidle søknader innenfor områdene hjerte- og karsykdom og demens og folkehelsetiltak med stor originalitet og gjennomførbarhet. Vi prioriterer prosjekter som er forankret i våre lokale helselag og demensforeninger.

Det er mulig å søke om prosjektstøtte for ett-, to- eller treårige prosjekter. Midlene utbetales for ett år av gangen, med fremdriftsrapportering.

Hvordan søke?

Søknaden skal sendes inn via et elektronisk søknadsskjema. For å opprette søknadsskjema, send en e-post med ca. en A4-siders sammendrag av prosjektskissen med kort om:

 • Bakgrunn for prosjektet
 • Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet
 • Framdriftsplan for prosjektet

Sendes til: extra@nasjonalforeningen.no

Husk at dette må gjøres i god tid før 23.februar 2018.

Det er viktig å skrive en god søknad. Her er noen tips til innhold i prosjektbeskrivelsen:

 • Bakgrunn for prosjektet.
 • Målsetting for prosjektet.
 • Hvordan vil du måle effekten du er ute etter?
 • Målgruppe for prosjektet.
 • Frivillighet og brukermedvirkning.
 • Gjennomførings- og fremdriftsplan.
 • Eventuelt beskrivelse av metode.
 • Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen.
 • Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi.
 • Resultater man forventer å oppnå, og hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet.
 • Overføringsverdien som ligger i prosjektet.
 • Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden støttet av ExtraStiftelsen. Spørsmål om videreføring skal være diskutert i søknaden uansett om prosjektet er planlagt videreført eller ikke.
 • Budsjett skal legges inn som eget vedlegg.

Vi anbefaler å lese ExtraStiftelsens nye retningslinjer for helseprosjekter. Det vil hjelpe deg å skrive en god søknad.

Når søknadsskjemaet er opprettet, skal det i tillegg til prosjektbeskrivelsen blant annet legges inn et sammendrag. Dette sammendraget er viktig, og må gi en god beskrivelse av prosjektet. Husk at du bør fange leseren med en gang, så gjør sammendraget spennende.

I 2018 vil du få svar på søknaden henholdsvis 15.juni  og 15.desember  2018.

Kriterier for søknad via ExtraStiftelsen

For søknader om 30 000 kroner eller mindre, er det mulig å søke via ordningen ExtraExpress. Det er imidlertid kun medlemsorganisasjonenes egne lokallag som kan søke midler via ExtraExpress.

Det er også mulig å søke midler til prosjekter innen forskning.