Hjerteuka og hoppetaukonkurransen

Hopperesultater 2019

Årets Hopp for hjertet er over, og lands- og fylkesvinnere har mottatt sine premier.

Resultatlister for Hopp for hjertet 2019

Her er resultatene til de klassene som har registrert totale poengsum i forbindelse med Hopp for hjertet 2019.

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

Oslo

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms

Vest-Agder

Vestfold

Østfold

Om resultatene

Konkurransen gikk over åtte dager. Læreren registrerer poengsummen på hoppforhjertet.no når konkurranseperioden er ferdig. Nettsiden regner automatisk ut gjennomsnittlig poengsum for klassen. Dette betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for deres sjanser til å vinne. Det er maksimalt mulig å hoppe seg til 60 poeng per dag. I år var makspoeng sum 480 poeng. 

Oppsummert har 42 skoler oppnådd maks poengsum (480 poeng). I tillegg har åtte skoler oppnådd over maks poengsum. Det kan hende at de disse skolene har hoppet i helgen eller på fridager, eller de har registrert feil, men vi ikke har sjekket med dem om poengsum stemmer og behandlet dem som om de har 480 poeng. Dersom flere klasser oppnådde samme poengsum, ble det foretatt en trekning for å kåre vinnerne.

Vinnerne premieres med en pengegave som klassen i fellesskap bestemmer hvordan de vil benytte. Nasjonal vinner premieres med kr. 10 000, mens fylkesvinnerne premieres med kr. 2 000.