Demens

Pårørende som talsperson og foredragsholder

Pårørendes erfaringer er betydningsfull kunnskap for andre pårørende, for helsepersonell og i samfunnet. Her finner du filmer som kan hjelpe deg, hvis du som pårørende ønsker å dele din erfaring på pårørendeskolen, eller i media.

Pårørendeskolen skal bidra til at deltakerne får kunnskap om demens og gi muligheten til å møte andre i lignende situasjon. En av kurssamlingene vies til de pårørendes opplevelse.

Det ble avholdt en temadag i februar 2013 for å gi pårørende som ønsker å fortelle om egne erfaringer på pårørendeskolen et verktøy til å stå frem med sine egne erfaringer.

Deltakerne fikk informasjon om hvordan pårørendes kunnskap kan hjelpe andre pårørende, presentasjonsteknikk som innleder og andre nyttige tips om hvordan man kan fortelle om egne pårørendeerfaringer erfaringer til andre som er i en lignende situasjon.

Foredragene er mellom 30 og 50 minutter lange, og de kan lastes ned eller spilles av fra disse linkene:

Pårørendes kunnskap, ved Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Om betydningen av pårørendes erfaringer og hvordan møte andre pårørende, ved Ingun Ulstein, forsker og overlege ved OUS

Presentasjonsteknikk, ved Harald Ellingsen

Å stå frem i media, ved journalist Laila Lanes

Forberedelser til, og presentasjon av, "Pårørendes erfaringer" på pårørendeskolen ved Roy Samuelsen, pårørende og demenskontakt i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Pårørendes erfaring i utdanning av helsepersonell, ved Erling Bonde, Oslo demensforening

Å stå frem som ung pårørende, ved Ann Iren Garmo Larsen, Oslo demensforening