Demens

Slik starter du en samtalegruppe

En samtalegruppe er et møtested for pårørende hvor du møter andre i samme situasjon. Det gir forståelse, aksept og støtte, og kan bidra til økt selvtillit og hjelpe pårørende med å mestre situasjonen. En samtalegruppe er først og fremst til for at pårørende skal snakke sammen.

Hvilke tema kan gruppen ta opp?

Gruppen selv kan komme med innspill, men her er noen forslag:

  • Hvordan skape åpenhet om diagnosen – gi råd.
  • Følelsesmessige belastninger – hvordan pårørende blir påvirket.
  • Kommunikasjon – hvordan øke kvaliteten på samværet med demenssyke.
  • Demenssykdom – gi økt kunnskap.
  • Offentlige hjelpeordninger og økonomiske spørsmål – gi råd.

Hvem kan lede gruppen?

Du trenger ikke være ekspert på demens for å være gruppeleder. Du må ha grunnleggende kunnskap om sykdommen, men det viktigste er at du bidrar til godt samspill i gruppen, og sørger for at alle blir sett og hørt.

På denne linken finner du en undervisningsfilm som viser opptak fra samtalegrupper, og gir verdifulle tips om det å lede en slik gruppe.

Hvordan kan gruppen organiseres?

Alle pårørende er forskjellige, og erfaring viser at homogene grupper blir mest sammensveiset. Det kan være nyttig å lage egne grupper for yngre pårørende, rene mannsgrupper eller egne grupper for pårørende til personer med demens som bor hjemme, og for de som bor på institusjon. Er ikke dette mulig, bør dere uansett huske at alle i gruppen skal føle seg inkludert.

Hvor mange kan være med?

En gruppe med seks til åtte deltagere gjør at alle kan bli sett og hørt. Det bør ikke være færre enn tre til fire deltagere – da blir gruppen sårbar for fravær.

Åpen eller lukket gruppe?

En åpen gruppe drives i en ubegrenset tidsperiode, og når noen slutter kommer det nye inn. En lukket gruppe er tidsbegrenset og har et fast antall deltagere.

Hvordan rekruttere deltakere?

Ta kontakt med leder for pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, så kan de tipse både pasienter og pårørende om samtalegruppen. Informer også via lokalaviser, radio eller ulike oppslagstavler, for eksempel i lokalbutikken og på eldresenteret. Det er også naturlig å rekruttere deltakere fra din lokale demensforening – hvis det finnes der du bor.

Hvor ofte bør vi møtes?

Det kan være en god idé med ukentlige treff i starten, for så å trappe ned til hver 14. dag eller en gang i måneden, alt etter behov.

Du finner mer informasjom om det å søke tilskudd til samtalegrupper på denne siden.

Skal du lede en samtalegruppe?

På denne linken kan du se en film som viser opptak fra samtalegrupper, og som gir verdifulle tips om hvordan helsepersonell og frivillige kan lede samtalegrupper i demensomsorgen.