Fysisk aktivitet

Forslag til fysiske aktiviteter

Fysisk aktivitet er rett og slett det å bevege seg. Kroppen er skapt for å være i bevegelse, og svekkes av for lite aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger blant annet hjerte- og karsykdom og demens.

Det er mange ulike aktiviteter som lokallagene kan sette i gang for å få befolkningen til å være mer fysisk aktive. En rekke av eksemplene som følger, gjennomføres allerede i mange lokallag.

Informasjonsmøter, eventuelt med innleid foredragsholder

Forslag til temaer:

 • Hvorfor det er viktig å være fysisk aktiv; helseutfordringene, de positive effektene, hvordan komme i gang, faren med et stillesittende liv.
 • Hvordan være i bevegelse i en hektisk hverdag; tips og råd til hverdagsmosjon.
 • Fysisk aktivitet for barn og unge; hvordan få dem «vekk fra skjermen» og i aktivitet.
 • Fysisk aktivitet for eldre; hvordan kan man opprettholde den fysiske formen og holde seg aktiv i eldre år.
 • Fysisk aktivitet for personer med demens; tips til øvelser, aktiviteter og råd for gjennomføring.

Forebyggende aktiviteter

 • Gågrupper/gåturgrupper; med et fast tidspunkt og en fast turleder. På turene kan du også bruke utstyr som staver, ski, sykler og lignende.
 • Turtreff; gå til et mål, som for eksempel en fjelltopp, ha en tematur, som for eksempel bærplukking, vær turvenner for personer med demens, følgesvenn for barn på skoleveien.
 • Aktivitetsvenn; fysisk aktivitet for personer med demens, både hjemmeboende (med fast møtested/henting) og for dem som bor på institusjoner.
 • Aktiviteter for eldre; på senior-/eldresentre og sykehjem til faste dager og tidspunkt, for eksempel bevegelse til musikk, styrketrening, sittedans, trim til video.
 • Aktiviteter for barn og unge; aktivitetsdag med ulike leker og aktiviteter som friidrett, fotballturnering og lignende, åpen gymsal for barn og unge, aking, skitur.
 • Aktiviteter for hele familien; for tre generasjoner eller besteforeldre og barnebarn, eks. turtreff, ballaktiviteter, hjertemarsj, uteaktiviteter og leker.
 • Leie inn instruktør til aktiviteter; for eksempel styrketrening, balansetrening, kondisjonstrening, bassengtrening.
 • Aktiviteter på etablerte Folkestier; turgrupper, quiz, orientering og liknende.