Fysisk aktivitet

Slik starter du en turgruppe

Å gå er kanskje den naturligste måten å bevege seg på, og den passer for alle. En turgruppe kan være en fin måte å få folk til å bli mer fysisk aktive.
 1. Finn turleder(e). Er det vanskelig å finne turleder i lokallaget, hør om andre i lokalsamfunnet har lyst. De fleste vil se på det som en ære å bli spurt.
 2. Sørg for at noen andre kan steppe inn når turlederen ikke kan.
 3. Finn en fast dag i uka, og bestem tid og sted for turen.
 4. Fortell om tilbudet. Heng opp plakater i butikker, på skoler, eldresenter og kommunehus. Sett inn annonse i lokalavisa et par dager før. Oppgi et mobilnummer slik at folk kan kontakte dere.
 5. Turlederen bør alltid møte fem til ti minutter før turen starter.
 6. Start gjerne turen med å samle gruppa og fortell hvor turen går.
 7. Sørg for at det går en kjentmann både først og sist i gruppa. Da føler alle seg ivaretatt.Vær ute i minimum en halvtime.
 8. Ha gjerne sosiale sammenkomster i etterkant av turen. Går dere en lang tur, er det hyggelig med en kaffepause.
 9. Gå gjerne samme runde hver gang, men husk at variasjon er motiverende.

Nordre Askvoll helselag har god og lang erfaring med sine turgrupper. De har gjennomsnittlig 36 turer med 1 611 deltakere, i ei bygd med litt over 400 innbyggere. Her er noen av tipsene deres:

Langsiktige planer: Tidlig på året legges en plan for alle turene fra april til september.

Tydelig annonsering: Oversikten over turrute, varighet, lengde og vanskelighetsgrad (tung eller lett) legges ut på nettet og i nærbutikken. I tillegg annonseres turene i lokalavisa en til to dager før.

 • Faste dager: Laget har to faste turdager i uka. Den ene turen er lett, den andre mer krevende.
 • Ulike turledere: Ansvaret for turene går på omgang. Det gjøres avtaler med kjentfolk i bygda.
 • Turbøker: Det ligger turbøker mange steder, blant annet på vardene. Det trekkes lodd blant alle som har skrevet seg inn. Premien er blant annet gavekort fra sportsbutikken.
 • Varierte løyper: Laget går aldri den samme turen to ganger på rad.
 • Egen side på Facebook: Alle turene kunngjøres her, i tillegg til at det legges ut bilder og stemningsrapporter.

Trenger du mer inspirasjon for å starte en turgruppe? På denne linken finner du en liten inspirasjonsfilm.