Kosthold

Smart på mat - ny nettside til mat og helse i skolen

Nettsiden www.smartpamat.no er gratis å bruke og svarer til flere av læreplanens kompetansemål for mat- og helsefag for 5.-7. trinn.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har, i samarbeid med pedagoger og lærere, utarbeidet materiell som kan brukes av elevene individuelt eller i klasse- og/eller gruppevis.

Innhold

På nettsiden finnes det fire temaer som alle inneholder artikkeltekst med fagstoff, ferdige presentasjoner, kviss og oppgaver. Smart på mat er lærerikt og spennende og elevene og tidsbesparende for lærerne.

Hva kan lokallagene gjøre?

Dra gjerne på besøk til skolen. Ta alltid kontakt med skolen på forhånd og avtal tid for besøk. Spør etter mat og helsefagslærer. Vi har laget en brosjyre om Smart på mat som dere kan bestille i nettbutikken. Den har informasjon om hva Smart på mat inneholder samt link til nettsiden, og er rettet mot lærere og rektorer. Gi brosjyren til lærer og/eller rektor/undervisningsinspektør.

I tillegg kan dere for eksempel:

  • Servere skolefrokost eller skolelunsj til elevene
  • Kjøpe ingredienser og gi i gave sammen med en oppskrift til mat- og helsefagslæreren
  • Spørre læreren/rektor om de har behov for noe utstyr til kjøkkenet eller faget (f.eks. stavmikser, kniver, skjærefjøler eller annet) som dere kan kjøpe i gave
  • Spørre læreren om dere kan få delta i en mat og helsefagstime og vise fram nettsiden
  • Arrangere aktivitetsdag med frukt og grønt/matservering, hoppetau og andre leker eller praktiske oppgaver fra Smart på mat
  • Ha sukkerkviss eller andre praktiske oppgaver om kosthold på skoler
  • Dele ut brosjyre og fortelle om Smart på mat i forbindelse med Hopp for hjertet

Dersom dere ikke har mulighet til å besøke skolene kan dere gjerne sende en epost til rektor og/eller lærere i mat og helsefaget med litt informasjon om Smart på mat og en link til nettsiden. Husk også at Smart på mat er aktuelt for skolene hele året, så dere kan markedsføre det til skolene når det passer best for dere.

Dersom dere har faste aktiviteter med skolene, ta med brosjyren om Smart på mat! Dette er spesielt relevant i forbindelse med Hopp for hjertet, hvor mange av dere er i kontakt med skoler i forbindelse med påmelding, oppfølging underveis og premiering.