Demensaksjonen

4. Presse og media

Det er viktig å være synlige både i forkant og i etterkant av Demensaksjonen.

Presseomtale

Med litt jobb kan det bli mange medieoppslag i Demensaksjonen, både i riks- og lokalmedia. Dere i lokallagene kjenner best både redaksjonene og aktiviteten lokalt, noe som er viktig for å skape blest om aksjonen gjennom reportasjer i aviser, radio eller lokal-tv.

Tips til hvordan du kan få medieomtale før demensaksjonen

Pressemelding/saker i lokale medier

Det er kjempefint om dere har egne ideer, lokale historier og folk i nærmiljøet som kan stille opp til intervjuer. Det er å foretrekke.

Skulle dere ønske å bruke ferdige tekster, har vi laget noe som kan brukes av alle.

NB: Dette materiellet er fra 2017. Det vil komme nytt for 2018 i løpet av våren.

Du kan sende ut pressemelding til din lokalavis på bokmål og på nynorsk.

Intervju med generalsekretær Lisbet Rugtvedt kan også sendes til lokalavisen. Det er også mulig å laste ned et høyoppløselig bilde av Rugtvedt.

Trenger du hjelp til å finne pårørende som kan stille opp i media?

Vi har mange likepersoner over hele landet med sterke historier knyttet til demens. De stiller gjerne opp i media.

Her finner du likepersoner

Faktabokser

Dette er fakta som kan være nyttig informasjon å ha for lokalaviser, spesielt hvis de skriver en artikkel i forbindelse med Demensaksjonen.

Faktabokser om Nasjonalforeningen for folkehelsen, om Demensaksjonen, Demensforskningsprogrammet og om demens på bokmål og nynorsk .

Facebook

Det er laget et toppbilde til facebooksider som dere kan bruke under Demensaksjonen. Del gjerne saker om aktiviteter, møter eller innsamling dere arrangerer. Lik og del også gjerne saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsens Facebookside.

Annonser

Forslag til annonser som dere kan sette inn i avisen.

Annonse - Ta i mot bøssebærere - uten dato

Det er også mulig å sette inn dato for innsamlingen. Filen under skal til avisen, slik at de kan legge inn datoer. Bruk font Gotham Black 19/22 pkt.

Slik kan annonsen se ut med dato.

Gå tilbake til 3. Gjennomføring eller videre til 5. Takk for innsatsen.