Demensaksjonen

2. Hvordan rekruttere bøssebærere

Det er mange måter å samle inn penger på, men ett er helt sikkert: en bøsse som står i ro på en stand eller bortgjemt på et åpent møte, blir det lite penger på.

Det beste er å ta med seg bøssa og oppsøke folk og aktivt be om støtte. Desto flere som går med bøsse desto mer penger. Dere kan regne med ett snitt på 1 500 kroner per aktive bøsse.

NB: voksne personer får mer penger i bøssa enn barn og ungdom.

Dette kan dere gjøre - standard bøsseinnsamling

  • Alle som sitter i styret i lokallaget går med bøsse og får med seg minst en person til.
  • Alle i styret bruker eget nettverk av kolleger, venner og bekjente i tillegg til å gå selv.
  • Ta ut medlemslister på Min side (alle styremedlemmer i lokallag har anledning til dette). Det er enkelt å gjøre. Denne bruksanvisningen viser hvordan dette kan gjøres. Del listen imellom arbeidsgruppa og ring medlemmene. Spør gjerne de som sier ja om de kan ta med seg en person til.
  • Spør demenskontakter eller folk ved frivillighetssentralen i kommunen.
  • Ta kontakt med skoler (ungdomsskoler, videregående og folkehøyskoler) – 15 prosent provisjon kan bli et godt tilskudd til en klassetur.
  • Ta kontakt med idrettslag eller andre organisasjoner – de trenger penger til det meste.

Ikke glem at ved å gå med bøsse kommer man i kontakt med folk og kan snakke om en veldig viktig sak. Dette er viktig for å spre kunnskap om demens. Det er god profilering å gå med bøsse!

Elever som bøssebærere

Mange lag kan vise til godt samarbeid og gode resultater ved bruk av elever fra ungdomsskole eller videregående. Ved å samarbeide med skolene får man både informert om og profilert Nasjonalforeningen for folkehelsen og hva organisasjonen gjør på demensområdet. Husk at klassen mottar 15 prosent av det de samler inn. Det anbefales å bruke ungdomsskoleelever, eventuelt også klasser fra videregående.

Ta kontakt med skolene i god tid før planene for høstsemesteret er lagt. Har dere noen kontakter på skolen, bruk dem! Det vil være naturlig å ta kontakt med enten rektor, FAU, kontaktlærer eller klassekontakt. Adresser til skolene finnes på nettsiden til kommunen.

Forslag til epost/brev til skolene. Husk å legge inn i emnefeltet til skoler om bøssebære: Tjen penger til skoletur og gjør en innsats for andre!

Ligger skolen i en demensvennlig kommune bør skolen gjøres oppmerksom på det.

Det er viktig at man følger opp alle henvendelser med en telefon eller personlig oppmøtet.

Bøsseinnsamling- Innsats for andre

Klasser som har valgfaget Innsats for andre kan være et godt alternativ hvis lokallaget trenger flere bøssebærere.

Innsats for andre er et valgfag som tar sikte på å gi elevene en innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid, både planlegging og praktisk arbeid. Siden Demensaksjonen finner sted tidlig på skoleåret, kan det være en fin inngangsport inn i frivillig arbeid.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har laget et pedagogisk undervisningsopplegg for skoler med valgfaget.

På landsbasis er det ca. 377 ungdomsskoler som har dette valgfaget.

Liste over alle skoler som har Innsats for andre

Forslag til epost/brev til skoler med Innsats for andre.

Markedsfør Demensaksjonen

Ta gjerne kontakt med skolen og tilby å komme på besøk for å fortelle om Demensaksjonen og hvorfor elevene skal gå med bøsser. Dere kan bruke det samme materiellet overfor alle grupper.

Det finnes to powerpoint presentasjoner som kan benyttes:  

Det er også mulig å bruke filmer.

Tilbake til 1. Planlegging eller gå videre til 3. Presse og media