Demensaksjonen

5. Takk for innsatsen!

Det er viktig å takke bøssebærerne for innsatsen. Her er noen tips.

Hvordan takke elever og lærere som har gått med bøsser i Demensaksjonen

Generelle råd:

  • Gjør det personlig! Be om å få komme inne i timen og takk elevene personlig.
  • Gjør det synlig! Sørg for at det står noe i lokalavisa om hvor flinke de har vært.

Det enkleste:

  • Be om å få tid i timen eller en sammenheng hvor de som var med i bøsseaksjonen er samlet. Om det ikke er for mange elever, kan man ta med en hjemmebakt langpannekake eller hjemmebakte hveteboller.
  • Eller gå for en sunnere variant med frukt og grønt.

Gjør det synlig:

I tillegg kan lokallaget ta kontakt mer lokalavisa og forsøke å få inn en notis. Husk å ta bilder! Sørg for å gjøre skolen/læreren oppmerksom på når notisen står i avisa!

Det litt mer krevende – når det er mange som går med bøsser

Ofte er det enklere å be om tjenester og varer enn penger fra lokalt næringsliv. Spør den lokale pizza-sjappa, nærbutikken, bakeren, bowlinghallen eller kinoen om de kan tenke seg å premiere elever eller klasser som har gjort en spesielt god innsats for å skaffe inntekter til forskning på demens. Lag en konkurranse blant klasser eller skoler! Den beste vinner premien.

La det lokale næringslivet sponse en «takkefest» som premie til de beste innsamlerne!

  • bowling, pizza og brus 
  • kino, pizza og brus 
  • alle andre kombinasjoner som passer det lokale næringsliv
  • en sunn variant med frukt, grønnsaker og sunt drikke

Gjør det synlig:

Få med lokalavisa til å dekke bøsseaksjonen eller takkefesten. Om ikke avisen kan prioritere dette, sørg for selv å lage en kort tekst og ta et par fotos som kan sendes til avisen (bilder fra smarttelefon holder ofte i massevis!).

Til spesielt engasjerte lærere:

  • en enkel blomsterbukett
  • husk å nevne dem overfor lokalavisene – de liker også å bli synlige!

Det er viktig at takken står i forhold til innsamlet beløp – et unntak er når det lokale næringslivet sponser. Uansett er det viktig å balansere.

Gå tilbake til 4. Presse og media eller videre til 6. Slik gjør vi det - tips og ideer. Tilbake til menyen for Demensaksjonen.