Medlemsnett

Digitale inspirasjonssamlinger

Dette året er annerledes. Når det er begrensinger på å være i samme rom og ha fysiske møteplasser, har det digitale seilt fram som en løsning. Den digitale hverdagen er kommet for å bli, og vil være en realitet selv etter koronaepedemien er over.

Det at vi blir mer digitale kan gi oss mange nye og spennende muligheter. Vi kan raskere nå ut med informasjon, skape masse nytt innhold på nett og snakke sammen fra våre egne stuer. Å møtes digitalt gir oss mulighet til å nå mange, på tvers av geografiens grenser. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å invitere til inspirasjonssamlinger digitalt, og det er veldig enkelt! Man kan se alene, eller dere kan samles innenfor smittevernsreglene å se sammen. Skriv datoene ned i kalenderen! Linken du trykker på for å se samlingen legges opp her 30 minutter før start. 

  • Kom i gang med aktivitet! Hvordan starter vi opp igjen i lys av korona? Torsdag 29. oktober kl. 18.00-18.30. Ønsker du en påminnelse på e-post i forkant av samlingen, meld deg på her!
  • En 15 minutters oppdatering på demensfeltet – et fagforedrag med Geir Selbæk. Mandag 23. november kl. 17.00-17.30. Ønsker du en påminnelse på e-post i forkant av samlingen, meld deg på her.
  • Fem tips til hvordan ditt lokallag kan bli synlig på Facebook! Onsdag 9. desember kl. 18.00-18.30. Ønsker du en påminnelse på e-post i forkant av samlingen, meld deg på her.

For å bli med i på en digital samling, trenger du bare en pc, nettbrett eller mobiltelefon med internett. For å få god informasjon i forkant, må du sørge for at e-posten din er registrert hos sekretariatet. Det kan du enten gjøre ved å sende en e-post til medlem@nasjonalforeningen.no, eller ringe fylkeskontoret ditt. Du kan også sende tekstmelding til 2216 med ADR og din gyldige epost-adresse. Eksempel på melding: ADR ola.nordmann@online.no

Informasjon om digitale samlinger blir sendt ut til alle medlemmer med registrert e-post. Hvis du melder deg på en digital inspirasjonssamling i forkant, vil du en halvtime før samlingen starter få tilsendt en link som du trykker på. Linken tar deg til møtet i Teams. I det første bildet trykker du på knappen som sier: «Se på nettet i stedet». I det neste bildet trykker du på: «Bli med anonymt.» Det er alt. 

Anne Lise Toset Visnes fra Nasjonalforeningen Sunndal demensforening har allerede vært med på flere digitale møter. I forbindelse med årets Demensaksjon, valgte styret i lokallaget å delta på de digitale inspirasjonssamlingene sammen. – Vi brukte en pc, fulgte linken vi fikk tilsendt, og kom inn på Teams. Fordi vi satt sammen, fikk vi gode diskusjoner og det var lettere å stille spørsmål. Toset Visnes har også deltatt på en av samlingene alene uten problemer. – Jeg tror at det vil bli flere digitale innsamlinger og flere digitale møter i framtiden. Vi vil måtte kombinere bøsseaksjoner med digitale innsamlinger, og fysiske møteplasser med digitale møter. Og det er ikke vanskelig.