Medlemsnett

Medlemsblad

Medlemsbladet Hjerte og hjerne bringer stoff om helseinformasjon, forskning og organisasjonsstoff, og utkommer med fire nummer årlig.

Medlemsbladet blir sendt til alle medlemmene i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Andre kan abonnere på bladet for 275 kroner i året.

Last ned Hjerte og hjerne i pdf fra disse filene:

2018

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

2017

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

2016

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

2015

Nr 1    Nr 2  Nr 3  Nr 4

2014

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4