Medlemsnett

Medlemsblad

Medlemsbladet Hjerte og hjerne bringer stoff om helseinformasjon, forskning og organisasjonsstoff, og utkommer med fire nummer årlig.

Medlemsbladet blir sendt til alle medlemmene i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Andre kan abonnere på bladet for 275 kroner i året.

Last ned Hjerte og hjerne i pdf fra disse filene:

2019

Last ned som pfd:

Nr 4 2019 Ny!

Nr 3 2019

Nr 2 2019

Nr 1 2019 

2018

Nr 4 2018 

Nr 3 2018 

Nr 2 2018 

Nr 1 2018

2017

Nr 4. 2017 

Nr 3 2017 

Nr 2 2017 

Nr 1 2017

2016

Nr 4 2016

Nr 3 2016 

Nr 2 2016 

Nr 1 2016