Medlemsnett

Medlemsblad

Medlemsbladet Hjerte og hjerne bringer stoff om helseinformasjon, forskning og organisasjonsstoff, og utkommer med fire nummer årlig.

Medlemsbladet blir sendt til alle medlemmene i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Andre kan abonnere på bladet for 275 kroner i året.

Last ned Hjerte og hjerne i pdf fra disse filene:

2019

Last ned som pfd:

Nr 1 2019 Nr. 2 2019

Digital publisering nr. 1

Digital publisering nr. 2

 

2018

Nr 1 2018 Nr 2 2018 Nr 3 2018 Nr 4 2018

2017

Nr 1. 2017 Nr 2 2017 Nr 3 2017 Nr 4 2017

2016

Nr 1 2016 Nr 2 2016 Nr 3 2016 Nr 4 2016

2015

Nr 1 2015    Nr 2 2015  Nr 3 2015  Nr 4 2015

2014

Nr 1 2014  Nr 2 2014  Nr 3 2014  Nr 4 2014