Nyheter for medlemmer

Demensvenn – en støtte til alle som er berørt av demens

I 2018 ble kampanjen Demensvenn lansert, i første omgang som en digital kampanje på nett og Facebook. Målet er at flere som ikke selv er nært berørt av demens, skal lære litt mer, slik at de kan bidra til at personer med demens blir tryggere i sine lokalsamfunn.

Kampanjen har vært en suksess, og over 8 000 har sagt at de ønsker å være  demensvenner.

Nå er det også mulig å ta i bruk kampanjen lokalt. I arbeidet med å rekruttere demensvenner er det laget en brosjyre og en presentasjon som fritt kan benyttes, for eksempel på åpne møter. Brosjyren kan bestilles gratis i nettbutikken, under interne publikasjoner.

Powerpoint-presentasjonen og mer informasjon