Nyheter for medlemmer

Filmen «Husker du meg»

Skal dere ha et informasjonsmøte om demens? Vi anbefaler filmen «Husker du meg?», som er produsert blant annet med støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Her kan du se et kort utdrag fra filmen

Filmen handler om yngre personer med demens og varer 35 minutter.

Regissøren, Ragnhild Nøst Bergem, tilbyr et opplegg med visning av filmen og et foredrag i etterkant, der hun forteller om tankene hun gjorde seg både underveis og i etterkant av produksjonen. Avslutningsvis kan det legges opp til spørsmål fra salen.

Opplegget koster 5 500 kroner, pluss reiseutgifter. Det er mulig å søke støtte fra TV-aksjonsmidlene for utgifter opp til 10 000 kroner for informasjonstiltak som dette.

Søknadsskjema og mer informasjon.

Avtale om visning av filmen gjøres direkte med regissøren på tlf: 482 28 059 eller ragnhildn.bergem@gmail.com