Nyheter for medlemmer

Verktøy til lokalt folkehelsearbeid

Høsten 2018 ble det arrangert et folkehelseverksted for alle fylker. Som en oppfølging etter folkehelseverkstedet og folkehelseutvalgets utredning, lanserer vi nå en verktøykasse på medlemsnettet.

I denne verktøykassen finnes blant annet informasjon om folkehelsearbeid og sosial ulikhet i helse, lenke til rapporten fra folkehelseutvalget og annen relevant informasjon.

Det finnes også ulike gruppearbeider og verktøy som kan være nyttige, for eksempel i møter med kommunen og/eller andre organisasjoner eller region- og fylkesårsmøter. Vi vil publisere nye verktøy og annet aktuelt innhold fortløpende.

Verktøykasse for folkehelsearbeid